Persian Idioms and Proverbs: Letter ب (Part 3)

Letter بـ – ب are listed bellow. this is part 3 of this idioms, you can go to next page for more idioms starting with letter ب.


بادنجان بم آفت ندارد: مطمئن باش به او آسیبی نمی رسد.
بادنجان دور قاب چین: چاپلوس و متملق.
بار انداختن: توقف كردن، ماندن.
بار خود را زمين گذاشتن: وضع حمل كردن، زاييدن.
بار سفر بستن: آماده سفر شدن.
بار کج به منزل نمی رسد: کار از پایه خراب است. نتیجه ای ندارد.
بار گذاشتن: گذاشتن ديگ محتوي مواد غذايي بر روي اجاق.
بار و بنديل: اسباب و بساطي كه اشخاص با خود مي برند.
بارآوردن: ايجاد كرد.
بارو: ديوار قلعه، حصار.
باري از دوش كسي برداشتن: زحمت کسی را کم کردن.
باز: پرنده اي شكاري و تند پرواز كه چنگال هاي قوي و منقار مخروطي كوتاهي دارد.
بازی اشکنک دارد، سر شکستنک دارد: (برای تسلا به کودکی می گویند که در بازی به او آسیب رسیده است) در بازی اتفاق بد هم می افتد.

اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

فارسی زبانان علاقه بسیاری به استفاده از اصطلاحات و عبارتهای پرمحتوا، پیچیده و در برخی موارد طنزگونه دارند. در این بخش بیش از هزار و ششصد اصطلاح رایج و شرح خلاصه آنها ارائه شده است تا به شما کمک کند درک بهتری از زبان فارسی کنونی داشته باشید

Most Common Persian Idioms and Proverbs

Persians love to use idioms, phrases that are colorful and mysterious. In this section, you can find the most common Persian Idioms and Proverbs. These phrases are useful for students at intermediate to advanced level who want to understand the Persian really used by native speakers. Over 1,600 of the most-used Persian idioms are presented with short explanation. This is a supplementary resource for students who want to better understand native Persian, publications and media. If you already speak Persian, but now would like to start speaking even better, then this section is just for you.

The Persian idioms and proverbs are arranged alphabetically. Click on any letter to view idioms that begin with that letter.

حچجثتپبالف
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
یوهنملگک