Farsi Reading

The following web-bases Farsi reading comprehension resources for intermediate Farsi students are created to help you teach, practice and/or assess reading comprehension in the Farsi language. For each article, there are several Fasi comprehensive passages followed by key words and their definitions and pronunciations, activities, exercises, practices, and anwers.

Organized by specific reading skills, this section is designed to enhance students’ Farsi reading. The entertaining topics motivate students to learn. Lively reading passages present high-interest subjects for most Farsi speakers. The short essays deepen student knowledge while strengthening reading skills.

The following Farsi learning articles representing a diversity of interests intended to develop topics of central interest to Farsi language, culture, and society. Each of the book’s topics is a simple essay about Iran’s language, geography, culture and history.

زبان فارسی (یا پارسی) با توجه به قدمت طولانی و محتوای غنی، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و شیفتگان بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب کرده است. امروزه تعداد فراگیران زبان فارسی به سرعت در حال افزایش است.

یادگیری یک زبان دیگر بدون آشنایی با فرهنگ مردمی که به آن زبان صحبت می کنند، امکانپذیر نیست. متاسفانه یکی از مشکلاتی که فراگیران زبان فارسی با آن مواجه هستند، کمبود منابع آموزشی لازم برای آشنایی با فرهنگ غنی و تاریخ کهن کشورهای فارسی زبان که مهمترین آنها کشور ایران است، می باشد.

از این رو در این کتاب کوشیده ایم مهمترین موضوعات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران را به صورت بسیار خلاصه در قالب پنجاه مطلب کوتاه در اختیار فراگیران زبان فارسی قرار دهیم. این کتاب به ویژه برای افرادی است که در خارج از ایران زبان فارسی را آموخته اند یا در حال یادگیری این زبان هستند. موضوعاتی از قبیل تمدن کهن پارس، مشاهیر و بزرگترین دانشمندان ایران زمین، به فارسی آموزان این امکان را می دهد که اطلاعات خود در مورد فرهنگ و تاریخ ایران را افزایش دهند و همزمان توانایی خواندن متون فارسی را بهبود بخشند.

Special Offer: The Best Farsi Reading Books!

Farsi Reading Comprehension Articles

The following Farsi reading lessons are created from this series of Farsi learning books: Farsi learning books


lesson 1
زبان فارسی
lesson 2
خط فارسی
lesson 3
تمدن بزرگ فارس
lesson 4
 ایران و مردم آن
lesson 5
زندگی مردم ایران
lesson 6
طبیعت ایران
lesson 7
آب و هوای ایران
lesson 8
عید نورورز
lesson 9
شب یلدا
lesson 10
چهارشنبه سوری
lesson 11
سیزده بدر
lesson 12
غذاهای ایرانی
lesson 13
معماری ایرانی
lesson 14
اولین پایتخت ایران: همدان
lesson 15
تهران
lesson 16
هنر و صنایع دستی ایران
 lesson 17
قالی ها و فرش های ایرانی
 lesson 18
اصفهان
 lesson 19
شیراز
 lesson 20
ابو علی سینا
 lesson 21
خیام
 lesson 22
داریوش
 lesson 23
فردوسی
 lesson 24
حافظ
 lesson 25
سعدی
 lesson 26
مولوی
 lesson 27
تبریز
 lesson 28
دانشگاه تهران
 lesson 29
برج آزادی
 lesson 30
شاهنامه فردوسی
lesson 31
تخت جمشید
lesson 32
 پاسارگاد
lesson 33
 شهر تاریخی ری
lesson 34
 کاخ های سعدآباد
lesson 35
 ورزش های رایج در ایران
Lesson 36
 کوروش بزرگ 
Lesson 37
 قلّه توچال
Lesson 38
نمایشگاه کتاب تهران
Lesson 39
دربند
Lesson 40
متروی تهران
Lesson 41
 مشهد
Lesson 42
برج میلاد
Lesson 43 
 کاخ گلستان 
Lesson 44
 نقش جهان
Lesson 45
خیابان ولیعصر
Lesson 46
بابا طاهر
Lesson 47
 بازار تهران
Lesson 48
کاخ چهل ستون
Lesson 49
کوه دماوند
Lesson 50
شمال ایران
Lesson 51
 قلعه فلک الافلاک
Lesson 52
دروازه باغ ملی
Lesson 53
روستای کندوان
Lesson 54
 کاخ عالی قاپو 
Lesson 55
 عمارت هشت بهشت
Lesson 56
 پل خواجو
Lesson 57
 مسجد نصیرالملک 
Lesson 58
 کرمان
Lesson 59
 ارگ راین
Lesson 60
 باغ شاهزاده ماهان
Lesson 61
 ساری
Lesson 62 
 باغ ارم
Lesson 63
مسجد وکیل
Lesson 64
قلعه رودخان
Lesson 65
آبشار مارگون
Lesson 66
ارگ کریمخان
Lesson 67
روستای کندولوس
Lesson 68
چشمه­ های باداب ­سورت
Lesson 69
رشت
Lesson 70
ماسوله
Lesson 71
 یزد
Lesson 72
باغ دولت آباد یزد
Lesson 73
تئاتر شهر تهران
Lesson 74
کاخ نیاوران
Lesson 75
بیستون کرمانشاه
Lesson 76
باغ فین کاشان
Lesson 77
 شیخ بهائی
Lesson 78
کوه سبلان
Lesson 79
شوش
Lesson 80
آبادان