persian reading

سیزده بدر

13bedar


سیزده‌بدر، سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن‌های نوروزی است. در تقویم‌ رسمی ایران، سیزده بدر روز طبیعت نامگذاری شده ‌است و از تعطیلات رسمی کشور است. ایرانیان در این روز از خانه بیرون می روند و در دامان طبیعت روز را سپری می کنند.

روز سیزده بدر آیین‌های ویژه‌ای دارد که در طول تاریخ پدید آمده اند و کم کم به صورت سنت شده اند. از آن جمله می‌توان به آیین‌های زیر اشاره کرد.

  • گره زدن سبزه

  • سبزه به رود سپردن

  • خوردن کاهو و سکنجبین

  • پختن خوراک‌های گوناگون به ویژه آش رشته

سیزده بدر آخرین روز از جشن‌های نوروزی است.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

نامگذاری کردن

نامیدن، اسم­ گذاری Denomination Named

آیین

رسم، سنت Regulations Ceremony

گره زدن

بستن Tie Knot

گوناگون

مختلف،متفاوت Diverse Different

پدید آمدن

بوجود آمدن، ظاهر شدن Engender Appear

  تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

پدید آمده ­اند گره زدن نوروزی سپری می ­کنند
پختن نام­گذاری گوناگون سپردن

1. سیزده‌ بدر، سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن‌های ………….. است.

2. سیزده بدر روز طبیعت ………… شده ‌است.

3. ایرانیان سیزده ­بدر از خانه بیرون می روند و در دامان طبیعت روز را

………………..

4. روز سیزده بدر آیین‌های ویژه‌ ای دارد که در طول تاریخ

………………..

5. ………… سبزه از مراسم روز سیزده­ بدر است.

6. پختن خوراک‌های …………… به ویژه آش رشته از مراسم رایج

سیزده ­بدر است.


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  آیین       مختلف
   گره زدن      بوجود آمدن
 گوناکون       سنت
  پدید آمدن    بستن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. روز سیزدهم فروردین تعطیل رسمی کشور است.

ب. خانواده­ها روز سیزده بدر  را درخانه­ هاشان جشن می­ گیرند.

ج. سیزده بدر آخرین روز پاییز است.

د. سبزه گره زدن و به رود انداختن از مراسم سیزده بدر است.


تمرین4: در مورد مراسم سیزده ­بدر چه می ­دانید.


Answers

PreviousNext