persian reading

تهران

tehran1


تهران با جمعیتی بیش از دوازده میلیون نفر، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌کوه البرز، در نزدیکی قله دماوند واقع شده ‌است.

تهران از دویست سال پیش به عنوان پایتخت ایران بوده است. در آن زمان، تهران شهری بسیار کوچک در شمال شهر تاریخی و بزرگ ری قرار داشت. امروزه شهر ری، شهری کوچک در جنوب تهران است.

بیشتر مردم تهران به زبان فارسی با لهجه تهرانی صحبت می کنند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از: آذربایجانی، گیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب، کرد، لر.

تهران از شمال به نواحی کوهستانی، و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده، در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوایی بسیار متفاوت است. نواحی شمالی تهران از آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی از آب و هوای گرم و خشک برخوردارند.

نماد شهر تهران برج آزادی و برج میلاد است. دَربَند،  دَرَکه، توچال و پارک جمشیدیه از جاهای دیدنی در شمال تهران هستند و بسیاری از مردم تهران در طول هفته یا آخر هفته برای تفریح و گردش یا کوه پیمایی به آنجا می روند.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

واقع شدن

قرار گرفتن، حادث شدن Perch

Stay on

منتهی شدن

رسیدن، خاتمه پیدا کردن Achieve

Termination

لهجه

گویش Dialect

Accent

برخوردار بودن

دارا بودن، داشتن Having

To include

کوه­پیمایی

کوهنوردی Climbing


تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

رسیده

قرار گرفته لهجه

اقوام

نوشته

کوهنوردی بزرگترین

بکار بردن

1. تهران با جمعیتی بیش از دوازده میلیون نفر، ………….. شهر و پایتخت

ایران است.

2. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌کوه البرز، در نزدیکی

قله دماوند …………… ‌است.

3. بیشتر مردم تهران به زبان فارسی با …………. تهرانی صحبت می کنند.

4. دیگر …………. ساکن تهران عبارتند از: آذربایجانی، گیلک، مازندرانی،

ارمنی، عرب، کرد، لر.

5. تهران از شمال به نواحی کوهستانی، و از جنوب به نواحی کویری

………….. است.

6. بسیاری از مردم تهران در طول هفته یا آخر هفته برای تفریح و گردش یا

……………….. به درکه و دربند می روند.


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   برخوردار بودن

      حادث شدن

   منتهی شدن

      گویش

   واقع شدن

     کوهنوردی

   لهجه

     خاتمه یافتن

   کوه­پیمایی

    داشتن


تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد:

الف. تهران در جنوب دامنه رشته کوه البرز قرار دارد.

ب. تهران از دوهزار سال پیش پایتخت ایران بوده است.

ج.اولین پایتخت ایران تهران است.

د. مردم تهران اخر هفته به درکه،توچال و جمشیدیه می­ روند.


تمرین4: درمورد شهر تهران چه می ­دانید.


Answers

PreviousNext