Farsi reading 

کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

کوروش دوم که به کوروش بزرگ و کوروش کبیر مشهور است، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی سلسله هخامنشی بود که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از قاره آسیا حکومت می‌کرد.

کوروش در جوانی ابتدا علیه شاه ماد که پادشاه ایران بود، طغیان کرد و سپس به پایتخت حکومت ماد در هگمتانه (همدان امروزی) یورش برد و آن را فتح کرد. پس از این کوروش سلسله هخامنشی را بنا نهاد.

در سال ۵۳۹ پیش از میلاد، کوروش با بابل وارد جنگ شد و در نهایت آنجا را فتح کرد. کوروش در استوانه معروف خود که در بابل کشف شد، خودش را «فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان» معرفی می‌کند. استوانه کوروش پس از تصرف بابل نوشته شده و به منزله سند و شاهد تاریخی ارزشمندی ‌است.

در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل متحد استوانه کوروش را به همه زبان‌های رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این استوانه در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک قرار داده شد.

آرامگاه کوروش بزرگ در فاصله حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ‌های پاسارگاد در استان فارس قرار دارد.

 

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

سلسله

طایفه، قبیله Dynasty Tribe

طغیان کردن

شورش کردن، انقلاب Riot Revolution

یورش بردن

حمله کردن، هجوم بردن Attack Assail

فتح کردن

تصرف کردن، پیروز شدن Win Conquer

بدل

تقلبی، عوض Counterfeit Denaturant

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

 

ترجمه حکومت سلسله حمله کرد
منتشر کشف شورش فتح کرد

1. کوروش بعد شکست حکومت مادها …………. هخامنشی را بنیانگذاری

کرد.

2. کوروش بزرگ بر نواحی وسیعی از قاره آسیا ……….. می‌کرد.

3. کوروش در جوانی علیه شاه ماد که پادشاه ایران بود، …………. کرد.

4. کوروش به پایتخت حکومت ماد در هگمتانه ……….. و آن را فتح کرد.

5. استوانه معروف کوروش در بابل ……….. شد.

6. سازمان ملل متحد استوانه کوروش را به همه زبان‌های رسمی سازمان

………… کرد.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   طغیان کردن      حمله
  یورش      طایفه
  بدل      شورش کردن
  سلسله       تقلبی

تمرین3: کدامیک از جملات زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. کوروش بابل را فتح کرد.

ب. ایران استوانه کوروش را به همه زبان‌های رسمی سازمان منتشر کرد.

ج. اصل استوانه کوروش در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک قرار دارد.

د. آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد در استان فارس قرار دارد.

 

 

تمرین4: درمورد کورش بزرگ چه می ­دانید.

Answers


Previous
Next