direction: rtl;

Farsi persian 

بازار تهران

bazar tehran

بازار تهران بازاری است قدیمی واقع در مرکز شهر تهران. این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، سیروس در شرق، پانزده خرداد در شمال و خیام در غرب قرار گرفته ‌است.

میدان پانزده خرداد (از میدان های معروف در جنوب تهران) در بیرون از محدوده بازار و سبزه‌میدان در محدوده بازار واقع شده است. از گذرهای اصلی درون بازار می‌توان از گذر لوطی‌صالح نام برد.

همه روزه مردم از نقاط مختلف تهران و یا شهرستان ها به این بازار مراجعه می کنند تا مایحتاج خود را تهیه نمایند. حضور مردم در این بازار در بعضی مواقع آنقدر زیاد است که رفت و آمد به سختی انجام می شود.

این بازار بزرگ بخشهای متنوعی دارد و اجناس گوناگون از قبیل لباس، کفش، وسایل خانه، مبلمان و اقلام بسیار دیگری را در اختیار مردم می گذارد.

در گذشته این بازار نقش کلیدی در تأمین وسایل موردنیاز مردم داشت. اما امروزه با گسترش بازارهای مدرن و مراکز خرید بزرگ در سراسر تهران، از اهمیت بازار تهران کاسته است؛ اما همچنان مورد توجه شهروندان تهرانی و شهرستانی است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

گذر

گذرگاه، معبر Crossing Passageway

مایحتاج

موردنیاز Required Needful

اقلام

جنس، کالا Items Commodity

کاستن

کاهش دادن، کم کردن Reduce Lessen

تامین

تهیه، مهیا Ready Prepared

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

 

بنا کردن اجناس کاهش قرار دارد
مایحتاج معابر تامین مراجعه می­ کنند

1. بازار تهران بازاری قدیمی است که در مرکز شهر تهران ………..

2. لوطی‌صالح از ……… اصلی درون بازار است.

3. مردم از نقاط مختلف تهران و یا شهرستان ها برای خرید به بازار تهران

………..

4. بازار تهران بخش­های متنوعی دارد و ……….. مختلفی در آنجا به فروش

می­رسد.

5. در گذشته بازار تهران نقش کلیدی در تأمین ………. موردنیاز مردم داشت.

6. گسترش بازارهای مدرن و مراکز خرید بزرگ در سراسر تهران، باعت

………. اهمیت بازار تهران شده است.

 تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   گذر      کاهش دادن
   تامین       اجناس
  اقلام       معبر
   کاستن      تهیه

 

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. بازار تهران در شمال تهران  قرار دارد.

ب.بزرگترین بازار در ایران بازار تهران می­ باشد.

ج. وجود بازارهای مدرن در تهران از اهمیت بازار تهران کاسته است.

د. بازار تهران در خیابان مولوی واقع شده است است.

 

تمرین4: درمورد بازار تهران چه می­ دانید.

Answers


Previous
Next