Farsi reading 

دروازه باغ ملی

bagh meli

دروازه باغ ملی یا سردر باغ ملی، از آثار به جا مانده اواخر دوره قاجار می‌باشد و در سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴بنا شده‌است. این بنا در خیابان امام خمینی شهر تهران قرار دارد.

در حال حاضر در ضلع غربی آن وزارت امور خارجه و در ضلع شرقی آن اداره پست زمان پهلوی اول وجود دارد.

 سر در باغ ملی و ساختمان‌های اطراف آن به دستور رضا پهلوی و توسط جعفر خان کاشانی و به کمک آلمانی‌ها ساخته شد. کاشی‌کاری این بنا را استاد حسین کاشی پز انجام داده است.

در بالای دروازه اتاقی قرار دارد که در آنجا موسیقی نظامی می نواختند. کتیبه­ ها نشان می ­دهند که دروازه آهنی ،در قورخانه تهران درست شده است. بنای سردر باغ ملی در سال ۱۳۷۶ توسط سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

این بنا آمیزه‌ای از سبک معماری ایرانی-اروپایی به ویژه در کاشی‌کاری‌ها و کلاه‌فرنگی است. پی این بنا و پایه و شال ستون‌های هشت‌گانه آن و ساق ستون‌ها آجری است.

   

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

دروازه

در بزرگ، در قلعه Gate Gateway

قورخانه

اسلحه خانه،  زرادخانه Armory

کاشی­کاری

Tiling

رژه

Parade

کلاه ­فرنگی

Pergola Belvedere

آمیزه

ترکیب Mixture Blend

 

 

تمرین1: جای خالی را با کلمه­های مناسب داخل جدول پر کنید.

معماری کتیبه­ های معماری کاشی­ کاری
وزارت ترکیبی مجاور زرادخانه

1.  در ضلع غربی دروازه باغ ملی، …………. امور خارجه وجود دارد.

2. سر در باغ ملی و ساختمان‌های ………… آن به دستور مستقیم رضا پهلوی ساخته شد.

3. در ……….. داخلی دروازه باغ ملی از تصاویر کوروش و مردمان عهد هخامنشی است.

4. ……….. دروازه باغ ملی را استاد حسین کاشی پز انجام داده است.

5. ………… متعددی روی دروازه قرار دارند.

6. این بنا با ……………. از سبک معماری ایرانی-اروپایی طراحی شده است.

تمرین2: پاسخ­ سوال­های زیر را بنویسید.

1. دروازه باغ ملی مربوط به چه زمانی است؟

2. دوازه باغ ملی به دستور چه کسی ساخته شد؟

3. ستون ­های دروازه باغ ملی از چه موادی ساخته شده است؟

4. دروازه باغ ملی در کجا قرار دارد؟

 

تمرین3: کدام یک از جمله ­های زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. بنای دروازه باغ ملی در خیابان امام خمینی شهر اصفهان قرار دارد.

ب. در ضلع غربی درواه باغ ملی وزارت امور خارجه قرار دارد.

ج. دروازه باغ ملی به دستور آلمانی­ ها ساخته شد.

د. کاشی­کاری بنای دروازه باغ ملی توسط حسین کاشی­ پز انجام شده است.

 

تمرین4: درمورد دروازه باغ ملی چه می­ دانید.

Answers


Previous
Next