Farsi reading

باغ شاهزاده ماهان

shahzade mahan

باغ شاهزاده ماهان زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می‌شود. این باغ در نزدیکی شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوه‌های تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوران قاجاریه است.

این باغ به دستور محمد حسن خان، سردار ایروانی حاکم کرمان ساخته شد. کوشک یا همان عمارت‌های آن بسیار زیباست و سر­در آن از معماری زیبایی برخوردار است که آن را از سایر باغ‌های ایرانی متمایز می ­کند.

فواره‌های آن چشم هر بیننده‌ای را خیره می­کند. این فواره‌ها که در باغ قرار دارند زیباترین فواره باغ‌های ایرانی هستند.

این باغ همه ساله و به ویژه در فصل تابستان و بهار شاهد بازدید تعداد زیادی از گردشگران است. باغ شاهزاده به گونه‌ای ساخته شده که حداکثر استفاده از مناظر بدیع را به صورت زیر امکان پذیر می‌سازد: در بدو ورود، به ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه، منظره چهارباغ و در جهت عکس آن منظره کوه نمایان است.

 

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

محسوب شدن

شمرده شدن Considered

کوشک

قصر Palace Grange

بدیع

نو، تازه Exquisite Picturesque

نمایان شدن

آشکار شدن Appear Emerge

 

تمرین1: جای خالی را با کلمه ­های مناسب داخل جدول پر کنید.

منظره بدیع به شمار نمایان
متمایز حوالی کوشک­ های فواره ­های

   

1. باغ شاهزاده ماهان زیباترین باغ ایرانی ………… می ­رود.

2. باغ شاهزاده در ……… شهر کرمان و در دامنه کوه‌های تیگران واقع شده است.

3. …………. باغ شاهرزاده ماهان بسیار زیبا هستند.

4. معماری زیبای سردر باغ آن را از سایر باغ­ های ایرانی …………. می­ کند.

5. …………….. باغ از زیباترین فوراه­های باغ­های ایرانی است.

6. باغ شاهزاده به گونه­ای ساخته شده که حداکثر استفاده از مناظر ……….. را امکان­پذیر می­ کند.

 

تمرین2: به سوال­ های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

1. باغ شاهزاده در کجا قرار دارد؟

2. باغ شاهزاده به دستور چه کسی ساخته شد؟

3. باغ شاهزاده مربوط به چه دورانی است؟

4. چه چیزی باعث متمایز شدن باغ شده است؟

 

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. باغ شاهزاده ماهان در اطراف شهر راین قرار دارد.

ب. باغ شاهزاده جدیدترین باغ ایرانی است.

ج. فواره­های باغ زیباترین فواره­های باغ­های ایرانی است.

د. از مناظر بدیع در باغ حداکثر استفاده شده است.

 

تمرین4: در مورد باغ شاهزاده ماهان چه می ­دانید.

Answers


Previous
Next