Farsi reading

شهر یزد

Yazd

شهر یزد در جنوب شرق ایران قرار دارد و مرکز استان یزد می ­باشد. و به عنوان اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان مطرح شده است. اولین صندوق امانات در جهان 1700 سال پیش در یزد بنا نهاده شده است.

شهر یزد به عروس کویر ایران معروف است  به این دلیل که دارای معماری کویری است. ساختمان­های قدیمی شهر از خشت ساخته شده­اند و دارای بادگیرهای فراوانی برای تهویه هوا و خنک نگه داشتن ساختمان ­ها است. و به همین خاطر به یزد شهر بادگیرها هم می­ گویند.

یزد دارای آثار تاریخی بسیاری است. مجموعه ه­ای بی­ نظیر از بناهای اسلامی در این شهر قرار دارد. قدمت بیشتر این بناها به دوره سلجوقی باز می­ گردد.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

بادگیر

Windward Louver

کویر

Desert

امانات

امانت ­ها Safe Trusts

باز گشتن

برگشتن Return Come back

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید

ساخته بادگیرهای رفتن خشتی
امانات باز می­گردد کویری تهویه

1. ……….. زیادی در شهر یزد برای تهویه هوای ساختمان­ ها وجود دارد.

2. اولین صندوق ………… در جهان در شهر یزد قرار داشت.

3. شهر یزد دارای معماری …………… است.

4. اولین شهر ……….. جهان یزد است.

5. قدمت بناهای تاریخی شهر یزد به دوران سلجوقی …………..

6. ساختمان­ های قدیمی در شهر یزد از خشت ………. شده ­اند.

تمرین2: به پرسش­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

1. شهر یزد در کجای ایران قرار دارد؟

2. شهر یزد مرکز کدام استان است؟

3. شهر یزد به چه چیز معروف است؟

4. بناهای قدیمی یزد از چه چیز ساخته شده ­اند؟

تمرین3: کدام یک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­باشد.

الف. یزد اولین شهر خشتی جهان است.

ب. به یزد شهر بادگیرها می­ گویند

ج. قدمت بناهای یزد به دوران پهلوی برمی­ گردد.

د. اولین صندوق امانات جهان در یزد بنا شده بود.

تمرین4: در مورد شهر یزد چه می­ دانید.

Answers


Previous
Next