Farsi reading 

تئاتر شهر تهران

Taatre shahr

 

تئاتر شهر تهران بزرگ‌ترین سالن نمایش تئاتر ایران است. این بنا در چهار راه ولیعصر در کنار پارک دانشجو قرار دارد. و دارای محوطه سنگفرش شده بسیار زیبایی است. این مجموعه در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی ساخته شده است. مبتکر آن نیز فرح پهلوی بود. تئاتر شهر را  مهندس علی سردار افخمی طراحی کرد. ساختمان آن دارای طرحی دایره­ای شکل است. ساخت این بنا پنج سال طول کشید.

این مجموعه با نمایش باغ آلبالو نوشته آنتون چخوف و به کارگردانی آربی اوانسیان به عنوان مدرن­ترین سالن تئاتر تهران افتتاح شد.

تئاتر شهر هم‌چنین، دارای کتابخانه تخصصی هنر است. و هنرمندان، متخصصان و دانشجویان تئاتر و هنرجویان کارگاه‌های نجاری و خیاطی از آن استفاده می‌کنند.

 تئاتر شهر تهران از معماری زیبایی برخوردار است و جزء میراث فرهنگی ایران به شمار می ­رود.

مترادف انگلیسی

مترادف فارسی

کلمات کلیدی

Theatrical

Theater

اجرای زنده نمایشنامه

تئاتر

Carpentry

woodworking

نجاری

Director

کارگردان

Students

دانش­آموزان هنر

هنرجو

Atelier

Workshop

کارگاه

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های داخل جدول پر کنید

نجاری

هنرجو

تئاتر

دانش ­آموز

دانشجو

کارگاه

طراحی

محسوب

 

 

1. ………. یک حرفه است برای ساخت اشیاء چوبی است.

 

2. به نمایشنام ه­ای که به صورت زنده اجرا می­شود ……… می­ گویند.

 

3. ………. به کسی که در حال یادگیری هنر است گفته می ­شود.

 

4. تئاتر شهر به صورت دایره ه­ای ……….. شده است.

 

5. ………. محلی است که در آن چیزهای ساخته می ­شود.

 

6. تئاتر شهر جزء میراث فرهنگی کشور ایران ………….. می ­شود.

 

تمرین2: به سوال­ های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

1. بزرگترین سالن تئاتر شهر ایران در چه شهری قرار دارد؟

2. مبتکر تئاتر شهر چه کسی بود؟

3. ساخت تئاتر شهر چند سال طول کشید؟

4. آیا سالن تئاتر شهر دارای کتابخانه است؟

 

تمرین3: کدام یک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. تئاتر شهر دایره ه­ای شکل است.

ب. تئاتر شهر از معماری زیبای برخوردار است.

ج. تئاتر شهر قدیمی­ترین سالن تئاتر است.

د. تئاتر شهر در کنار پارک دانشجو است.

 

تمرین4: در مورد تئاتر شهر تهران چه می ­دانید.

 

 

 

 

answers questions

 

تمرین1: 1. نجاری       2. تئاتر      3. هنرجو     4. طراحی       5. کارگاه     6. محسوب

 

تمرین2: 1. شهر تهران           2. فرح پهلوی           3. پنج سال           4. بله

 

تمرین3: الف.  ص                   ب. ص             ج. غ         د. ص

 

 


Previous
Next