Farsi reading

کاخ نیاوران

Niyavaran

کاخ نیاوران در شهر تهران قرار دارد. و از زیبایی و جذابیت طبیعی و تاریخی فراوانی برخوردار است. بناهای مجموعه کاخ نیاوران به دوران قاجار و پهلوی تعلق دارد.

  کاخ نیاوران ابتدا مکانی خوش آب و هوا جهت اقامت ییلاقی شاهان قاجار بود. در زمان حکومت پهلوی دوم، بعضی از بناهای باغ نیاوران تخریب شد. و کاخ نیاوران با سبکی مدرن جهت سکونت شاه و خانواده­اش ساخته شد.

محوطه کاخ هم اکنون شامل کاخ اختصاصی نیاوران، کاخ صاحبقرانیه، کوشک احمدشاهی و گلخانه ­ها و مدرسه اختصاصی پهلوی می باشد. و به موزه نیاوران تبدیل شده است.

کاخ نیاوران دارای دو طبقه با سبکی مدرن است. سقف کاخ نیاوران از جنس آلومینیوم و متحرک است. در این موزه علاوه بر آثار قدیمی، آثاری از هنرمندان معاصر ایران و جهان نگهداری می ­شود. فضاهای کاخ نیاوران با نقاشی­ ها و فرش­ هایی گران بها و هدایای متعددی از کشورهای مختلف پوشیده شده ­اند.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

تعلق

مرتبط ، وابسته Dependency Affiliation

تخریب

خراب، ویران Destruction Destroy

اختصاصی

خصوصی، ویژه Dedicated Special

متحرک

پویا ، دارای حرکت Moving Movable

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های داخل جدول پر کنید

ویران وابستگی متحرک مدرن
پوشیده برخوردار خصوصی معاصر

1. به چیزی دارای حرکت باشد ………….. گویند.

2. کاخ نیاوران از زیبایی فراوانی …………… است.

3. تعلق داشتن به معنی …………… داشتن است.

4. در موزه نیاوران آثاری از هنرمندان ………… نیز نگهداری می­ شود.

5. فضای کاخ از فرش­های زیبا ……………. شده است.

6. ………… به معنی تخریب است.

تمرین2: به سوال­ های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

  1. 1. کاخ نیاوران در کجا قرار دارد؟

2. آیا کاخ نیاوران مربوط به دوران قاجار بود؟

3. کاخ نیاوران محل سکونت شاه بود؟

4. آیا کاخ نیاوران تخریب شده است؟

تمرین3: کدام یک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. کاخ نیاوران مکانی برای ییلاق شاهان بود.

ب. کاخ نیاوران دارای سبکی مدرن است.

ج. کاخ نیاوران مکانی برای زندگی هنرمندان است.

د. کاخ نیاوران به موزه تبدیل شده است.

تمرین4: در مورد کاخ نیاوران چه می ­دانید.

Answers

تمرین1: 1. متحرک     2. برخوردار      3. وابستگی    4. معاصر      5. پوشیده        6. ویران

تمرین2: 1. تهران            2. بله            3. بله             4. خیر

تمرین3: الف. ص          2. ص                  3. غ               4. ص


PreviousNext