Farsi reading

شیخ بهائی

sheykh bahai

بهاءالدین محمد­بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی داشمند مشهور زمان صفویه می ­باشد. این دانشمند در دانش­های فلسفه، منطق، ریاضیات تبحر داشت. حدود 95 کتاب و رساله از او در زمینه­های مختلف به جای مانده است.

به خاطر خدمات ارزنده شیخ بهائی در علم ستاره­شناسی، یونسکو در سال 2009 میلادی را که مصادف با سال نجوم بود نام این دانشمند بزرگ را در لیست مفاخر ایران ثبت گردانید.

شیخ بهائی در سال ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان درگذشت. آرامگاه او بنابر وصیت خودش در مشهد قرار دارد.

در عرف مردم ایران، شیخ بهائی در ریاضی و معماری و مهندسی معروف بوده است. معماری مسجد امام اصفهان را به او نسبت می دهند. و نیز شاخصی برای تعیین اوقات شبانه روز از روی سایه آفتاب یا به اصطلاح فنی، ساعت آفتاب در مسجد امام (مسجد شاه سابق) در اصفهان هست که می گویند او ساخته است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

تبحر

ماهر ، مهارت Skill Conversance

رساله

مقاله، کتاب Treatise Dissertation

ارزنده

باارزش، شایسته Worthy Competent

ستاره­شناسی

اخترشناسی Astronomy

وصیت

سفارش، نصیحت Will Order

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های مناسب داخل جدول پر کنید

شناخته شایسته مهارت به جا مانده
سفارش ستاره شناسی نصحیت کردن رساله

1. شیخ بهائی در رشته­ های مختلف ………….. داشت.

2. ………… به معنی کتاب است.

3. شیخ بهائی خدامات ……………. ارائه کرده است.

4. وصیت کردن یعنی ……………. کردن است.

5. کتاب­های فراوانی از شیخ بهائی ……………. است.

6. اختر شناسی به معنی ……………. است.

تمرین2: به پرسش­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

1. آرامگاه شیخ بهائی در کجا قرار دارد؟

2. آیا شیخ بهائی در زمینه معماری معروف بود؟

3. ساعت آفتاب در کدام مسجد قرار دارد؟

4. آیا نام شیخ بهائی در یونسکو ثبت شده است؟

تمرین3: کدام یک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­ باشد؟

الف. شیخ بهائی دانشمند زمان صفویه است.

ب. شیخ بهائی در زمینه پزشکی مهارت داشت.

ج. سال 2009 میلادی سال نجوم بود.

د. شیخ بهائی در زمینه ریاضی معروف بود.

تمرین4: در مورد شیخ بهائی چه می ­دانید

 

Answers


Previous
Next