Persian reading 

عید نورورز

7shin irani


نوروز برابر با اول فروردین ماه (بیست و یک مارس)، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از قدیمی ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است.

 نوروز جشنی با ریشه ایرانی است که قدمتی بیش از سه هزار سال دارد و امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری جشن نوروز، در روزهای  آغاز فصل بهار است. روز نوروز در کشورهای ایران و افغانستان شروع سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است. 

خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق مختلف فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند. سبز کردن گندم و خرید لباس، از آداب و رسوم عید نوروز است. چند روز قبل از عید، افراد خانواده برای خرید لباس عید به بازار و فروشگاه  می روند و لباس های نو و پارچه های رنگین، خریداری می کنند.

دید و بازدید عید یا «عید دیدنی» یکی از سنت‌های نوروزی است که در

بیشتر کشورهایی که آن را جشن می‌گیرند، متداول است.

در برخی از مناطق، یاد کردن از گذشتگان و حاضر شدن بر مزار آنان در

نوروز نیز رایج است. 

امروزه روز بیست و یکم ماه مارس به ‌عنوان روز جهانی عید نوروز در تقویم

سازمان ملل شناخته می شود.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

آغاز شدن

شروع شدن Begin

Start

جشن گرفتن

جشن برپا کردن Celebrate

Feast

متداول بودن

رایج بودن Popularity

Common

محسوب شدن

تلقی شدن

Considered


تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

شناخته فروردین متداول جشن
آیین آداب و رسوم قدمتی برگزاری

1. نوروز در ایران برابر با اول …………….. ماه (بیست و یک مارس) است.

2. نوروز جشنی با ریشه ایرانی است که…………… بیش از سه هزار سال دارد.

3. زمان ………………… جشن نوروز، در روزهای آغاز فصل بهار است.

4. سبز کردن گندم و خرید لباس، از ……………….. عید نوروز است.

5. دید و بازدید عید یا «عید دیدنی» در ایران  …………….. است.

6. روز بیست و یکم ماه مارس  روز جهانی عید نوروز …………… می شود.


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  متداول بودن       شروع شدن
  محسوب شدن      آیین
   آغاز شدن       تلقی کردن
   سنت       رایج بودن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. جشن نوروز بیش از سه هزار سال قدمت دارد.

ب. زمان اغاز نوروز در فصل زمستان می ­باشد.

ج. سبز کردن گندم از سنتهای نوروز است.

د. روز بیست و یکم مارس روز جهانی نوروز می ­باشد.


تمرین4: درمورد عید نوروز چه می ­دانید.

Answers

PreviousNext