آموزش فارسی، آموزش زبان فارسی

Best Resources For Teaching Farsi

Best Resources For Teaching Farsi

زبان فارسی، زبان رسمی سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان است. همچنین فارسی زبانان بزرگترین اقلیت در کشور ازبکستان را تشکیل می دهند. در حال حاضر بیش از 110 میلیون نفر در سراسر جهان به زبان فارسی صحبت می کنند. امروزه این زبان به علت قدمت و ادبیات غنی، طرفداران بسیاری را در سراسر جهان به خود جذب کرده است. از این رو تعداد افرادی که...
Read more ...
RezaReza

How to Learn Persian FAST?

Read Enthusiastically
Read Enthusiastically
Listen Carefully
Listen Carefully
Practice
Practice! Practice! Practice!
Communicate
Communicate!