Farsi Conversation Lessons

Lesson 1 احوالپرسی
Lesson 2 خداحافظی
Lesson 3 معرفی کردن خود
Lesson 4 پرسیدن نام
Lesson 5 معرفی کردن خانواده
Lesson 6 گفتگو راجع به سن و محل تولد
Lesson 7 گفتگو در مورد شغل
Lesson 8  گفتگو در رستوران 
lesson 9 گفتگو در هتل
Lesson 10 گفتگو درباره آب و هوا
Lesson 11 سوال در مورد نوشیدنی و کیک
Lesson 12 گفتگو در مورد غذا
Lesson 13 گفتگو درباره برنامه در طول هفته
Lesson 14 پیاده می­روی یا با اتوبوس
Lesson 15 به کافه رفتن
Lesson 16 هفته گذشته چیکار کردی؟
Lesson 17 سفر چطور؟
Lesson 18 شما رو جایی ندیدم؟
Lesson 19 همدیگر را به هم معرفی کردن
Lesson 20 در مورد خانواده صحبت کردن
Lesson 21 خرید دوربین
Lesson 22 خرید گلدان
Lesson 23 دیر رسیدن
Lesson 24 قرار شام
Lesson 25 قرار ناهار
Lesson 26 چه چیزی در یخچال هست؟
Lesson 27 گفتگو در مورد تاریخ
Lesson 28 گفتگو در آرایشگاه
Lesson 29 تغییر شغل
Lesson 30 گفتگو درباره ساعت کاری
Lesson 31 گفتگو درباره خانه
Lesson 32 گفتگو درباره ورزش
Lesson 33 نحوه بیان یک درخواست
Lesson 34 گفتگو درباره محل تولد
Lesson 35 چه خبر؟
Lesson 36 وقت آزادت دوست داری چیکار کنی؟
Lesson 37 جا گذاشتن کیف
Lesson 38 مراجعه به پزشک
Lesson 39 دیشب کجا بودی؟
Lesson 40 چی شده؟
Lesson 41 گفتگو درباره آدرس
Lesson 42 گفتگو بین مشتری و فروشنده
Lesson 43 گفتگو درباره خانواده
Lesson 44 سوال در مورد آدرس
Lesson 45 امتحان چطور بود؟
Lesson 46 چه غذاهایی رو دوست داری؟
Lesson 47 گفتگو درباره پست
Lesson 48 اون کیه؟
Lesson 49 برنامه آخر هفته
Lesson 50 گفتگو در مورد به کامپیوتر