News

اجاق گاز پیامکی

gazp2      


یک اجاق گاز انگلیسی با وجود حفظ طرح قدیمی اش می تواند برای گوشی تلفن همراه صاحبش پیامک حاضر شدن غذا را ارسال کند و از وی به وسیله پیامک دستور بگیرد. محصول جدید اجاق گاز های آگا که حدود 80 سال است کدبانو های انگلیسی را مجذوب خود کرده اند حدود 10 هزار پوند قیمت دارد. این محصول جدید از هر نقطه از دنیا قابل کنترل است.

کاربران می توانند این محصول را که 3 فر برای کباب کردن دارد با یک پیامک روشن کنند تا هنگامی که به خانه باز می گردند غذای آماده داشته باشند. گفتنی است نمونه های پیشین این محصول در هفته بیش از 40 لیتر نفت مصرف می کردند.

منبع : همشهری آنلاین


PreviousNext