News

عینک نابینایان

eye


افراد دارای نقص بینایی متوسط به زودی با دستگاه جدید دانشمندان اسپانیایی می توانند از موانع جلوی راه خود به آسانی آگاه شوند.

دستگاه جدید محققان دانشگاه UC 3 M مادرید برای آن دسته از افراد طراحی شده که در اثر نقص بینایی قادر به تشخیص موانع پیش روی خود در زمان حرکت نیستند.

این عینک شامل 2 دوربین متصل به یک رایانه است.

این رایانه به پردازش تمام تصاویر دریافتی پرداخته و با یک الگوریتم به تعیین فاصله و طرح اجسام پیش رو و انتقال بلادرنگ اطلاعات به کاربر با دو ریزنمایشگر می پردازد.

در این حالت سایه ای از عناصر موجود به نمایش درمی آید.

منبع : همشهری آنلاین


PreviousNext