Farsi reading 

  کاخ های سعدآباد

saadabad

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد به مجموعه عمارت‌ها و کاخ‌هایی گفته می‌شود که در دره دربند در شمالی‌ترین و خوش آب و هواترین منطقه تهران بنا شده است.

این مجموعه در زمینی به مساحت سیصد هکتار قرار دارد که بیش از صدوهشتاد هکتار آن جنگل طبیعی، چشمه‌سارها، قنات‌ها، باغستان‌ها، گلخانه‌ها و خیابان است.

کاخ های سعدآباد از شمال به کوه‌های زیبا و بلند البرز می رسد. رودخانه جعفرآباد، از وسط محوطه کاخ می‌گذرد.

مجموعه سعدآباد در دوره قاجار و حدود دویست سال پیش احداث شد و سکونت‌گاه تابستانی (ییلاق) شاهان گردید. این مجموعه بیش از هجده کاخ در ابعاد مختلف را شامل می شود.

قدیمی‌ترین کاخ این مجموعه، کاخ کوشک است که متعلق به احمدشاه آخرین پادشاه دوره قاجار بود.  جدیدترین کاخ این مجموعه نیز کاخ لیلا پهلوی می‌باشد که متعلق به کوچکترین دختر محمدرضا پادشاه پهلوی بود.

در حال حاضر، مجموع کاخ های سعدآباد به صورت موزه در آمده اند.

     

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

عمارت

ساختمان، بنا Building Mansion

بنا کردن

ساختن Build Construct

احداث کردن

پدید آوردن، ساختن Construct Made

سکونت­گاه

محل سکونت، محل اقامت Address Habitat

محوطه

صحن، حیاط Yard Curtilage

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

می­ رسد پدید آمده ساخته شده متعلق
اقامت صحن عمارت­ ها گفته می­ شد

   

1. مجموعه سعدآباد در دره دربند تهران ………….. است.

2. کاخ های سعدآباد از شمال به کوه‌های زیبا و بلند البرز …………

3. رودخانه جعفرآباد، از وسط ………….. کاخ سعد آباد می‌گذرد.

4. مجموعه سعدآباد در دوره قاجار ……………. است.

5. کاخ سعد آباد محل ………….. تابستانی شاهان بود.

6. جدیدترین کاخ در سعدآباد  ………… به دختر محمدرضا پادشاه پهلوی

بود.

 

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   بنا کردن       ساختمان
   احداث کردن     صحن
   عمارت       ساختن
   محوطه      پدید آوردن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. مجوعه سعدآباد در جنوب منطقه تهران بنا شده است.

ب. این مجموعه در زمینی به مساحت سیصد هکتار قرار دارد.

ج. مجموعه سعدآباد  مربوط به دوره زندیه می ­باشد.

د. کاخ­ های سعدآباد موزه هستند.

تمرین4: درمورد کاخ­ های سعدآباد چه می ­دانید.

Answers


Previous
Next