Farsi reading 

متروی تهران

مترو

متروی تهران به مجموعه قطارهای شهری تهران که وظیفه حمل و نقل مردم را در منطقه تهران و شهر کرج بر عهده دارند، گفته می‌شود. این قطارها در پنج خط اصلی در نقاط مختلف تهران در حال تردد هستند.

چهار خط متروی تهران (خطوط شماره یک تا چهار) درون شهر تهران، و یک خط دیگر (خط شماره پنج) نیز بین ‌شهر کرج و تهران تردد می کنند.

مسافت خطوط متروی بهره‌برداری ‌شده تهران تاکنون بیشتر از ۱۵۸ کیلومتر است و تعداد واگن های فعال در مترو تهران بیش از هزار واحد می باشد که روزانه بیش از سه میلیون مسافر را جابجا می کنند.

متروی تهران از سال ۱۹۹۹ میلادی شروع به کار کرد. نخستین مسیر فعال، مسیر شماره ۵ مترو بود که بین تهران و کرج مسافر جابه‌جا می‌کرد.

در گذشته و قبل از بهره برداری مترو، مردم تهران از اتوبوس، مینی بوس، تاکسی، موتورسکلت و خودرو شخصی برای حمل و نقل شهری استفاده می-کردند. ولی امروزه، بیشتر مردم برای رها شدن از ترافیک سنگین شهری در تهران، از مترو استفاده می کنند.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

مترو

Subway

برعهده داشتن

مسئولیت داشتن Responsibility

تردد

رفت و امد، عبور و مرور Footwork Traffic

بهره ­برداری

سود بردن Exploitation Utilization

جا به جا کردن

منتقل کردن Moving Transfer

رها شدن

آزاد شدن، خلاص شدن Deliverance Release

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

 

جا ­­به­ جا می ­کند حمل و نقل عبور و مرور خلاص شدن
تمام کرد آغاز کرد بهره­ برداری برعهده دارد

1. متروی تهران وظیفه …………. مردم را در منطقه تهران و شهر کرج

بر عهده دارند.

2. متروها در پنج خط اصلی در نقاط مختلف تهران در حال …………. هستند.

3. تاکنون بیشتر از ۱۵۸ کیلومتر مسافت خطوط متروی در تهران …………..

‌شده است.

4. تعداد واگن های فعال در مترو تهران روزانه بیش از سه میلیون مسافر را

………….

5. از سال ۱۹۹۹ میلادی متروی تهران فعالیت خود را …………..

6. مردم تهران برای …………… از ترافیک سنگین شهری در تهران، از

مترو استفاده می کنند.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  تردد    آزاد شدن
 بهره­ب رداری     انتقال دادن
  جا به جا کردن       رفت و آمد
 رها شدن     سود بردن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. مترو تهران تنها بین تهران و کرج فعال است.

ب. متروی تهران یک خط اصلی و پنج خط فرعی دارد.

ج. مردم قبل مترو بیشتر از دوچرخه برای تردد استفاده می­ کردند.

د. مردم برای رهایی از ترافیک  مترو را ترجیح می ­دهند.

 

تمرین4: درمورد متروی شهر تهران چه می ­دانید.

Answers


Previous
Next