Farsi reading 

کاخ گلستان

  گلستان

کاخ گلستان مجموعه ای از بناهاست که در میدان ارگ تهران واقع است. بناهای این کاخ در زمان‌های مختلفی احداث شده‌اند.

شروع ساخت این کاخ به دوران صفویه در بازمی‌گردد، بخش های اصلی این کاخ در دوره قاجار گسترش فراوانی یافت و محل سکونت شاهان قاجار بود.

وقایع تاریخی بسیاری در این کاخ اتفاق افتاده‌اند. از جمله این وقایع تاجگذاری مظفرالدین شاه و احمدشاه قاجار که آخرین پادشاه این سلسله بود، و تاجگذاری رضاشاه که اولین پادشاه پهلوی بود، همه در این کاخ انجام شدند.

کاخ گلستان از جاذبه های گردشگری در شهر تهران است و بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی از بناهای جذاب و محوطه زیبای آن دیدن می کنند.

کاخ گلستان در سال ۲۰۰۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

     

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

وقایع

حوادث Events Adventure

تاجگذاری

  Coronation

احداث

بنا کردن، ساختن Building Construct

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

 

توسعه فراوان ساختمان­ ها برمی­ گردد
قرار گرفته افتاده است تاجگذاری ساخته

1. کاخ گلستان مجموعه‌ای از ……….  است که در میدان ارگ تهران

قرار دارد.

2. بناهای کاخ گلستان در زمان‌های مختلفی ………. شده‌اند.

3. آغاز ساخت کاخ گلستان به دوران صفویه …………….

4. بخش های اصلی کاخ گلستان در دوره قاجار ………… فراوانی یافت و

محل سکونت شاهان قاجار بود.

5. در کاخ گلستان وقایع تاریخی بسیاری اتفاق ………..

6. رضاشاه اولین پادشاه پهلوی در کاخ گلستان ………… کرد.

 تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   وقایع     ساختن
   بنا      حوادث
   احداث       توسعه
 گسترش     ساختمان

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. کاخ گلستان در میدان ارگ تهران واقع شده است.

ب. ساخت کاخ گلستان به دوران زندیه برمی­ گردد.

ج. احمدشاه در کاخ گلستان زندگی می­ کرد.

د. کاخ گلستان در یونسکو به ثبت رسیده است.

 

 

تمرین4: درمورد کاخ گلستان چه می ­دانید.

Answers


Previous
Next