Farsi reading 

بابا طاهر

baba taher

باباطاهر معروف به باباطاهر عریان، عارف، شاعر فارسی زبان و دوبیتی سرای سده یازدهم میلادی ایران بود. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده‌اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده است.

در میان مردم لُر لقب بابا به پیران و مرشدان اهل حق نسبت داده می‌شود.

از باباطاهر علاوه بر دوبیتی های معروف او، مجموعه کلمات قصاری نیز به زبان عربی به نام «اشارات» به جای مانده است.

دوبیتی زیر از اشعار به یاد ماندنی باباطاهر است:

ز دست دیده و دل هر دو فریاد                که هر چه دیده وینه دل کنه یاد

بسازم خنجری نیشش ز پولاد                  زنم بر دیده تا دل گرده آزاد

باباطاهر پس از ۸۵ سال زندگی، در همدان چشم از جهان فرو بست. آرامگاه وی در شمال شهر همدان در میدان بزرگی به نام وی قرار دارد. بنای مقبره باباطاهر گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده است.

 

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

پیروان

پیرو، دنباله­ رو Fold Cult

وارسته

پارسا، زاهد Pious Ascetic

تعلقات

علایق، وابستگی Favorites Dependence

مرشدان

پیشوا، شیخ Master Rector

جلب کردن

جذب کردن Entice Attract

چشم فرو بست

درگذشت Death

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

آرامگاه مرشدان پارسا درگذشت
باقی­ مانده عریان جذب کرده وابستگی­ ها

1. در گذشته لقب بابا را به پیروان ……….. می ­دادند.

2. به بابا طاهر لقب عریان را به دلیل بریدن وی از ……… دنیوی دادند.

3. میان مردم لُر لقب بابا به ……………. اهل حق نسبت داده می‌شود.

4. از باباطاهر مجموعه ­ای از کلمات قصار به زبان عربی به نام «اشارات»

………… است.

5. باباطاهر پس از ۸۵ سال زندگی، در همدان ………………

6. …………. باباطاهر گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   پیرو      پیشوا
   تعلقات     زاهد
   مرشد    دنباله­ رو
   وارسته     وابستگی

تمرین3: کدامیک از موارد درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. بابا طاهر شاعر فارسی زبان بود.

ب. لقب بابا را به پیروان وارسته می­ دادند.

ج. لقب عریان را به دلیل بریدن از تعلقات دنیوی به باباطاهر دادند.

د. بابا طاهر کتاب­های خود را تنها به زبان فارسی منتشر کرده است.

تمرین4: درمورد باباطاهر چه می­ دانید.

Answers


Previous
Next