Farsi reading 

عمارت هشت بهشت

hasht behesht

عمارت هشت بهشت که روزگاری زیباترین کاخ عالم هم نامیده می شد در زمان شاه سلیمان صفوی در شهر اصفهان ساخته شد. عمارت هشت‏ بهشت در شهر اصفهان نمونه‏ ای از کاخ­ های آخرین سلاطین دوره صفویه است و یکی از نمونه های درخشان معماری عصر صفویه به شمار می رود.

باغ وسیعی که عمارت هشت بهشت در آن واقع شده جزیی از باغ بزرگ و دیدنی نقش جهان بوده است که شاه اسماعیل اول احداث کرد. عمارت هشت بهشت که از مکان های دیدنی اصفهان است در دو طبقه با طاق­های زیبا و تزیینات فراوان بنا شده است.

پله های عمارت طوری طراحی شده اند که از هرطرف به عمارت فوقانی و تحتانی می­توان عبور و مرور کرد. اتاق­های طبقه اول در چهار گوشه عمارت تزییناتی از گچبری و نقاشی دارند در طبقه دوم مجموعه ای از رواق­ها و اتاق­ها با در و پنجره های خاتم کاری است .

در وسط تالار حوضی هشت ضلعی از جنس مرمر معروف به حوض مروارید قرار دارد. این حوض طوری طراحی شده که آب از سوراخ­هایش مانند مروارید تراوش می ­کند.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

روزگاری

زمانی Time

سلاطین

پادشاهان Kings

تراوش ­کردن

تراویدن Bilge Exude

فوقانی

بالایی Top Upper

تحتانی

پایینی Lower

خاتم­کاری

Iinlaid Marquetry

رواق

ایوان Porch Veranda

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

ایوان طاق­ های زمانی ساخته
فوقانی پادشاهان احداث خاتم ­کاری

1. کاخ هشت بهشت ………. زیباترین کاخ عالم هم نامیده می شد.

2. کاخ هشت بهشت در زمان شاه سلیمان صفوی در شهر اصفهان ………. شد.

3. عمارت هشت‏ بهشت محل سکونت آخرین ………. دوره صفویه است.

4. باغ وسیعی که عمارت هشت بهشت در آن واقع شده، شاه اسماعیل اول …………..

5. عمارت هشت بهشت در دو طبقه با ………… زیبا و تزیینات فراوان بنا شده است.

6. در طبقه دوم عمارت هشت بهشت مجموعه ای از اتاق ­ها با در و پنجره های …………. است .

تمرین2: به سوال­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

  1. کاخ هشت بهشت در گذشته چه نامیده می­شد؟

  2. کاخ هشت بهشت در کدام شهر قرار دارد؟

  3. کاخ هشت بهشت مربوط به چه دورانی است؟

  4. در وسط تالار هشت بهشت چه چیزی قرار دارد؟

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. کاخ هشت بهشت جزیی از نقش جهان است.

ب. کاخ هشت بهشت را شاه اسماعیل احداث کرد.

ج. حوض مروارید در وسط تالار هشت بهشت قرار دارد.

د. در اطراف کاخ هشت بهشت باغ زیبایی قرار دارد.

تمرین4: درمورد کاخ هشت بهشت چه می ­دانید.

Answers


Previous
Next