Farsi reading 

مسجد نصیر الملک

  masjed nasir

مسجد نصیر الملک در جـــــنوب خیابان لطفعلی­خان زند در شیراز قرار دارد و توسط میرزا حسینعلی از بزرگان شیراز در دوره قاجاریه ساخته شده است. این مسجد به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک، که از اعیان و اشراف شیراز بود، ساخته شد. معماری آن کار محمد حسن معمار بوده است.

مسجد دارای صحن وسیعی است که در سمت شمال مسجد قرار گرفته است. درهای ورودی این مسجد، دو در بزرگ چوبی است که در بالای آن شعری از شوریده شیرازی نوشته شده است.

این مسجد شامل دو شبستان شرقی و غربی است. شبستان غربی که پوشش آجری دارد، بیشتر بر روی آن کار شده و زیباتر است. طاق­ها و دیوارهای این شبستان با کاشی­کاری­های زیبا تزیین شده است. شبستان شرقی نیز دارای هفت ستون بدون طرح و ساده می­باشد. و در آن شبستان یک دری وجود دارد که به چاه آب گشوده می­ شود.

مسجد دارای دو ایوان شمالی و جنوبی است و ایوان شمالی زیباتر از ایوان جنوبی است. ایوان جنوبی هم دارای دو گلدسته است و در حیاط آن حوضی با فواره وجود دارد.

 

کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی

اعیان

بزرگان، ثروتمندان Elders Grandee

شبستان

خوابگاه Bedchamber Seraglio

دالان

راهرو Corridor Hall

گشوده شدن

باز شدن Opening Unroll

 

تمرین1: جای خالی را با کلمه ­های مناسب داخل جدول پر کنید.

راهرو مسدود محله کار شده
گشوده دستور صحن مزین

 

  1. مسجد نصیر الملک در ……… گود عربان و جـــــنوب خیابان لطفعلی ­خان زند در شیراز واقع گردیده است.

  2. مسجد نصیرالملک به …………… میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک، که از اعیان و اشراف شیراز بود، ساخته شد.

  3. مسجد دارای …………. وسیعی می ­باشد که در سمت شمال مسجد قرار گرفته است.

  4. کف مسجد با کاشی ­های فیروزهای و سقف آن با نقش گل و بوته و آیات قرآنی ………… گشته است.

  5. شبستان غربی که پوشش آجری دارد و بیشتر بروی آن ……………… و زیباتر است.

  6. در شبستان شرقی دری وجود دارد که به یک چاه آب …………………. می­ شود.

تمرین2: به سوال­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

  1. مسجد نصیرالملک در کدام شهر قرار دارد؟

  2. مسجد نصیرالملک توسط چه کسی ساخته شده است؟

  3. صحن بزرگ مسجد در کدام قسمت مسجد است؟

  4. مسجد چند ایوان دارد؟

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. مسجد دارای دو شبستان شرقی و غربی است.

ب. شبستان شرقی زیباتر از شبستان غربی است.

ج. مسجد دارای دو در بزرگ چوبی است.

د. ایوان جنوبی دارای دو گلدسته است.

تمرین4: درمورد مسجد نصیرالملک شیراز چه می­ دانید.

Answers

تمرین1:      1. محله       2. دستور     3. صحن     4. مزین      5. کار شده     6. گشوده

تمرین2:      1.  شیراز      2. میرزا حسینعلی     3. شمال مسجد        4. دو ایوان

تمرین3:       الف. ص          ب.  غ          ج. ص               د. ص


PreviousNext