Farsi reading

ساری

sari

ساری در شمال ایران قرار دارد و مرکز استان مازندارن است. ساری با بیش از ۶۰۰۰ سال قدمت، قدیمی‌ترین شهر شمال ایران است. آب و هوای این شهر معتدل و نمناک و در زمستان­ها نسبتاً سرد و خشک است.

گیلان و مازندران تنها سرزمین­هایی در آسیای غربی هستند، که در زمان حمله عرب­ها به ایران فتح نشده­اند. زیرا گیلان و مازندران از همه طرف محفوظ هستند و راه­های نفوذ به آن­ها بسیار سخت بوده است.

ولی در آن دوران رسم بر این بود که شاهان ساری به کسانی که از ترس خلفای عباسی به مازندران پناه می­آوردند، اموال بسیار و پناهگاهی برای معیشت می­دادند. و به همین خاطر بسیاری کسانی که ظلم خلفای عباسیان مخالف بودند، به ساری یا آمل فرار می‌کردند.

بی تردید رشد و ترقی ساری پس از قاجاریان بوده‌است. نظام شهری نوین ساری از آن زمان باقی‌مانده‌است. ساری یکمین شهر ایران بوده که ساخت راه­آهن سراسری ایران نیز از آنجا آغاز شده است.

   

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

معیشت

رزق، روزی Livelihood Living

خلفا

حاکمان Caliphs Vicar

پناه بردن

Harbor Refuge

محفوظ

ایمن، نگهداری شده Safe Preserved

   

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های مناسب داخل جدول پر کنید.

محفوظ معیشت ساخت پیشرفت
فتح پناه دادن مرکز خلیفه ­ها

 

1. شهر ساری ……….. استان مازندران است و در شمال ایران قرار دارد.

2. گیلان و مازندران در زمان حمله عرب­ها به ایران ………… نشده ­اند.

3. شاهان ساری به کسانی که به این شهر فرار کرده بودند اموال زیاد برای ……… می ­دادند.

4. شهر ساری بعد از دوران قاجار ………. کرده است.

5. ………… را­ه­ آهن سراسری ایران از ساری آغاز شده است.

6. شهر ساری در حمله عرب­ها به ایران …………. مانده است.

تمرین2: به سوال­های زیر به توجه به متن پاسخ دهید.

  1. شهر ساری در کدام استان قرار دارد؟

  2. رشد و ترقی شهر ساری مربوط به چه دورانی است؟

  3. ساخت راه­آهن سراسری ایران از کدام شهر شروع شد؟

  4. چرا عرب­ها نتوانستند شهر ساری را فتح کنند؟

 

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. ساری در نوب ایران قرار دارد.

ب. ساری تنها شهری است که به دست اعراب فتح نشد.

ج. خلفای عباسی به ایران پناه می­ آوردند.

د. رشد و پیشرفت ساری بعد از دوران قاجار بوده است.

 

تمرین4: در مورد شهر ساری چه می ­دانید.

 

Answers


Previous
Next