Farsi reading

ارگ کریمخان

karimkhan

ارگ کریمخان در مرکز شهر شیراز واقع شده است. تاریخ ساخت آن مربوط به دوران زندیه می­ باشد و چون کریمخان زند در این محل زندگی می ­کرد به این نام شهرت یافت.

در دوران سلطنت پهلوی این ارگ به زندان تبدیل شد و خسارت­ های زیادی به آن وارد شد ولی هم­ اکنون به موزه تبدیل شده است.

کریمخان زند برای ساخت این ارگ از بهترین معماران زمان خود استفاده کرده است. و همچنین بهترین مصالح را برای ساخت آن از داخل و خارج کشور به کار برد. بنای ارگ کریمخان ترکیبی از دو سبک معماری مسکونی و نظامی است.

ایوان­ ها و اتاق­ های داخل ارگ دارای نقاشی­ های زیبا هستند. آب­نماها و باغچه ­های آن از ظرافت خاصی برخوردار هستند.

سه ضلع شمال، جنوب و غرب هر یک دارای یک ایوان و شش اتاق مسکونی می ­باشد. ضلع شرقی شامل حمام خصوصی و برخی امکانات خدماتی است.

این بنا دارای چهار برج است و یکی از برج­ها مانند برج پیزا کج شده است و به همین دلیل یکی از جاذبه ­های گردشگری شهر شیراز به شمار می­ رود.

     

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

خسارت

زیان، ضرر Injury Toll

مصالح

ماده Materials

نظامی

ارتشی Military Martial

ظرافت

زیبایی، لطافت Elegance Daintiness

خدماتی

Services

 

تمرین1: جای خالی را با کلمه ­های مناسب داخل جدول پر کنید.

خدماتی معماران خسارت­های به­ کار رفته
معماری نظامی ظرافت مسکونی

 

1. به بنای ارگ کرمیخان ………….. زیادی وارد شده است.

2. در ساخت بنای زیبای ارگ کریمخان از بهترین ……….. استفاده شده است.

3. در طرح ارگ کریمخان دو سبک ………….. استفاده شده است.

4. ………… آب­نماها و باغچه­ ها باعث زیبای ارگ کریمخان شده است.

5. امکانات …………….. در قسمتی از ارگ کریمخان وجود داشت.

6. بر روی دیوار اتاق­ ها نقاشی­ های زیبای …………… است.

 

 

تمرین2: به سوال­های زیر باتوجه به متن پاسخ دهید؟

  1. ارگ کریمخان در شهر اصفهان قرار دارد؟

  2. ارگ کرمیخان مربوط به دوران زندیه است؟

  3. در ساخت ارگ کرمیخان از دو سبک معماری استفاده شده است؟

  4. ارگ کرمیخان شبیه برج پیزا هست؟

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می ­باشد؟

الف. ارگ کرمیخان هم اکنون زندان است.

ب. در ساخت ارگ از بهترین مصالح استفاده شده است.

ج. ارگ کرمیخان مربوط به دوران پهلوی است.

د. ارگ کرمیخان قبلا موزه بوده است.

تمرین4: در مورد ارگ کرمیخان چه می­ دانید.

Answers

تمرین1:  1. خسارت­ های     2. معماران       3.معماری     4.  ظرافت     5. خدماتی    6. به­ کار رفته

تمرین2:        1. خیر         2. بله           3.  بله             4. خیر

تمرین3:        الف.  غ               ب.   ص          ج. غ               د. غ


PreviousNext