persian reading 

شب یلدا

yalda night


شب یَلدا یا شب «چلّه» یکی از جشن‌های کهن ایرانی است. در این جشن، طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیم‌کره شمالی گرامی داشته می‌شود.

یلدا به زمان بین غروب آفتاب از آخرین روز پاییز (بیست و یکم دسامبر) تا طلوع آفتاب در روز بعد(نخستین روز زمستان) گفته ‌می‌شود. خانواده‌های ایرانی در شب یلدا، معمولاً شامی مفصل تهیه می کنند و همچنین انواع میوه‌ها و رایجتر از همه هندوانه را مهیا و دور هم صرف می کنند.  

پس از صرف تناولات، فال‌گیری با دیوان حافظ رایج است. چله و جشن‌هایی که در این شب بر‌گزار می‌شود، یک سنت باستانی است.

مردم در گذشته های دور، که کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می‌داد،  بر اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب تنظیم کنند. 

آنان می دانستند از روز اول روزها طولانی تر می‌شوند و در نتیجه در آن روزها، از روشنی و نور خورشید بیشتر می توانند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد نیک و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکش هستند.


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

فالگیری

گرفتن فال Divination

Augury

تهیه کردن

مهیا کردن Provide

Cater

تنظیم کردن

مرتب کردن Adjust

Regulate

برگزار کردن

اجرا کردن Perform

Execute

گرامی داشتن

عزیز داشتن

Cherish

Esteem

گفته شدن

نامیدن Called

Named


تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

نبرد اعتقاد کهن فال­ گیری
گفته می ­شود بلندترین برگزار متداول

1. شب یَلدا یا شب «چلّه» یکی از جشن‌های ……… ایرانی است.

2. شب یلدا ……………. شب سال است.

3. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در روز

بعد ……………..

4. ………………. در شب یلدا مرسوم و متداول است.

5. شب چله و جشن‌هایی که در این شب …………. می‌شود، یک سنت

باستانی است.

6. گذشتگان اعتقاد داشتند که نور و روشنایی با تاریکی و ظلمت شب

در…………… هستند.


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   تنظیم کردن      عزیز داشتن
   گفته شده       آماده کردن
   گرامی داشتن       مرتب کردن
 تهیه کردن       نامیده شده

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط است:

الف. شب یلدا شب اخرین روز پاییز است.

ب. در شب یلدا فال گرفتن رایج است.

ج. مردم در گذشته­ های دور کارهای خود را با گردش خورشید و تغییر فصل

تنظیم می­ کردند.

د. پیشینیان عقیده داشتند که نورد و روشنایی نماد نیک است و با تاریکی

می­ جنگد.


تمرین4: درمورد شب یلدا چه می ­دانید.


Answers

PreviousNext