News

تولید برق از زندانیان

  zendani    


در یکی از زندان های برزیل زندانی ها با رکاب زدن، برق تولید می کنند. گفتنی است قاضی دادگاه زندان Santa Rita برزیل به منظور تشویق زندانیان برای تولید انرژی به وسیله پدال زدن، این ایده را مطرح کرد تا انرژی مورد نیاز دستگاه های زندان تأمین شود و این پیشنهاد تابه حال باعث افزایش چشمگیر زندانیان رکابزن شده است.

براین اساس به ازای هر 16 ساعت پدال زدن روی دوچرخه، یک روز از مدت حبس زندانی کاسته می شود. گفتنی است این طرح در یکی از ایالت های آمریکا نیز به اجرا در آمده و زندانی ها نیز از این موضوع ابراز رضایت کرده اند.

منبع : همشهری آنلاین


PreviousNext