News

رستوران در گورستان

gorestan    


رستورانی در هند درست میان گور ستان بنا شده است. در جای جای این رستوران می توان سنگ قبر هایی را مشاهده کرد که مشخص نیست بسیاری از آنها متعلق به چه کسی است.

کریشنا کوتی، مدیر این رستوران می گوید: با اینکه از هویت این مرده ها آگاهی ندارم اما وجود آنها در رستوران از خوش اقبالی من است، به همین منظور هر روز سطح تمام گور ها را تمیز می کنم و دسته گلی روی آنها می گذارم.

گفتنی است رستوران نیولاکی همیشه روی گور ها قرار نداشته است؛ در سال 1950 میلادی این رستوران در کنار گورستان واقع شده بود و کم کم ساختمانش به داخل گورستان گسترش یافت.

منبع : همشهری آنلاین


PreviousNext