writing

write8


Exercise: Write a paragraph to introduce yourself.


Sample Writing:

اسم من بابک است. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در رشته حسابداری، کار خود را در یک شرکت کوچک شروع کردم. الان مدیر مالی در یک شرکت بزرگ شده ام. من پنج سال است که با همسرم ازدواج کردم و یک دختر چهار ساله و یک پسر یک ساله دارم. من به هنر خیلی علاقه دارم و در کلاسهای موزیک مختلفی شرکت می کنم.Next