Persian reading 

تبریز

Tabriz

تبریز، یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی، در شمال غربی ایران واقع شده است. نام تبریز در اسناد تاریخی تحت نام‌های مختلفی مانند «تَورِز»، «تَورِژ»، «تِبریز» و «توری» به ثبت رسیده ‌است.

جمعیت تبریز نزدیک به دو میلیون نفر است و مردمان آن به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کنند.  آب و هوای تبریز در زمستان‌ها بسیار سرد و در تابستان‌ها خشک و گرم است.

تبریز در سال ۱۵۰۰ میلادی و در زمانی که پایتخت ایران در زمان صفویان بود، به ‌عنوان چهارمین شهر بزرگ جهان شناخته ‌شده ‌است.

این شهر در طول تاریخ بارها ویران و تجدیدبنا شده و بنای فعلی آن به دوران اشکانی و ساسانی برمی‌گردد. این شهر همچنین بزرگ‌ترین، مهم‌ترین و متجددترین شهر ایران در عصر قاجار بوده ‌است.

در میان پایتخت‌های ایران در طول تاریخ، دوران پایتختی تبریز بیش از هر شهر دیگری ‌است.

به علت قدمت بسیار، شهر تبریز یکی از قطب های گردشگری در ایران به شمار می رود و همه ساله ایران­گردان و جهان­گردان بسیاری را به خود جذب می کند. از مکان های دیدنی تبریز ائل گلی و بازار قدیمی تبریز است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

تجدید بنا

دوباره ساختن Reconstruction Instauration

متجدد

امروزی، روشنفکر Newfangled Modern

ویران

خراب، متروک Dilapidated Desolate

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

متجددترین ثبت شده زاده دوباره ساخته
مختلف پایتخت قرار گرفته جذب

1. تبریز در شمال غربی ایران ………………… است.

2. نام تبریز در اسناد تاریخی تحت نام‌های مختلفی  ……….. ‌است.

3. تبریز در زمان صفویان ………….. ایران بود.

4. تبریز در طول تاریخ بارها ویران و ………. شده است.

5. شهر تبریز ………………. شهر ایران در عصر قاجار بوده ‌است.

6. شهر تبریز ایران­گردان و جهان­گردان بسیاری را به خود ………. می­ کند.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   متجدد     دوباره ساختن
  واقع شدن       خراب
   تجدید بنا      روشنفکر
  ویران   قرار گرفتن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است.

ب. مردم  تبریز به زبان فارسی صحبت می کنند.

ج. تبریز زمان صفویان به ‌عنوان ششمین شهر بزرگ جهان شناخته ‌شد.

د. از مکان های دیدنی تبریز ائل گلی و بازار قدیمی تبریز است.

تمرین4: درمورد شهر تبریز چه می­ دانید.

Answers

تمرین1:   1. قرار گرفته    2. ثبت شده    3. پایتخت    4. دوباره ساخته شده   5. متجددترین    6. جذب

تمرین2:   متجد د= روشنفکر ،   واقع شدن = قرار گرفتن ،   تجدید بنا = دوباره ساختن ،   ویران = خراب

تمرین3:     الف. ص      ب. غ       ج. غ        د. ص

PreviousNext