غذاهای ایرانی

ghaza


غذاهای ایرانی بسیار متنوع و لذیذ هستند. هر منطقه از ایران غذاهای مخصوص به خود را دارند. اما بعضی از غذاها، غذاهای ملی به شمار می روند و در همه جای کشور تهیه و خورده می شوند.

یکی از غذاهای خوشمزه و معروف ایرانی، چلوکباب است که با برنج و گوشت گوسفند یا گاو تهیه می شود. جوجه کباب، چلو خورش و چلو مرغ هم از غذاهای رایج ایرانی هستند. اغلب ایرانیان آبگوشت سنتی و لذیذ ایرانی را هم خیلی دوست دارند.

به علت علاقه مردم ایران به گوشت گاو، گوسفند، مرغ و ماهی، غذاهای ایرانی شامل خورشت های خوشمزه و متنوعی است. از غذاهای دیگر ایرانی می توان به خاویار و میگو اشاره کرد.

نان و برنج از غذاهای اصلی ایرانی ها به شمار می رود. نان ایرانی بسیار متنوع و گوناگون است. اغلب مردم ایران غذای خود را با نان می خورند.

دوغ نوشیدنی سرد و چای نوشیدنی گرم رایج در ایران است. مردم ایران اغلب چای را به دیگر نوشیدنی ها از جمله قهوه ترجیح می دهند.


کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی
اشاره کردن دلات کردن Gesticulate Indicate
ترجیح دادن رجحان دادن Prefer Predilection
به شمار رفتن محسوب شدن Considered Contemplate
لذیذ خوشمزه Delicious luscious

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

خوشمزه متنوع چلو کباب جالب
اصلی ترجیح خورشت­ ها ملی
  1. غذاهای ایرانی بسیار ………. و لذیذ هستند.
  2. بعضی از غذاها، غذاهای …….. به شمار می روند.
  3. یکی از غذاهای خوشمزه و معروف ایرانی، …………….. است که با برنج و گوشت گوسفند یا گاو تهیه می شود.
  4. به علت علاقه مردم ایران به گوشت گاو، گوسفند، مرغ و ماهی، غذاهای ایرانی شامل …………… خوشمزه و متنوعی است.
  5. نان و برنج از غذاهای …………. ایرانی ها به شمار می رود.
  6. مردم ایران اغلب چای را به دیگر نوشیدنی ها از جمله قهوه ………. می دهند.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  ترجیح      دلالت داشتن
   به شمار رفتن      خوشمزه
   اشاره داشتن      محسوب شدن
   لذیذ      رجحان

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می ­باشد

الف. هر منطقه از ایران غذای مخصوص به خود را دارد.

ب. چلوکباب غذای معروف ایرانی است که با ماهی درست می ­شود.

ج. مردم ایران اغلب گوشت گوسفند و گاو را  در غذاهای خود استفاده نمی ­کنند.

د. مردم ایران اغلب غذای خود را برنج می ­خورند.


تمرین4: در مورد غذاهای ایرانی چه می ­دانید.

Answers

تمرین1:  1.خوشمزه    2. ملی     3. چلوکباب     4. خورشت­ ها     5. اصلی      6. ترجیح می ­دهند

تمرین2:  ترجیح = رجحان ،   به شمار رفتن = محسوب شدن ،     اشاره داشتن = دلالت داشتن ،     لذیذ = خوشمزه

تمرین3:  الف. ص     ب. غ        ج. غ           د.غ


PreviousNext

How to Learn Persian FAST?

Read Enthusiastically
Read Enthusiastically
Listen Carefully
Listen Carefully
Practice
Practice! Practice! Practice!
Communicate
Communicate!