Persian Reading

خیام

khayam

حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری مشهور به «عُمَر خیام» از مشاهیر ایران و یکی از مفاخر بزرگ تاریخ است. زمان تولد او در حدود سال‌های ۱۰۵۸ میلادی برآورد شده ‌است.

خیام از ریاضی‌دانان، ستاره‌شناسان و شاعران بنام ایران در دوره سلجوقی است.  وی در ریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعات‌اش درباره اصل پنجم اقلیدس، نام او را به عنوان ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده ‌است.

خیام همچنین شاعری مبتکر بود. رباعیات خیام به اغلب زبان‌های زنده از جمله انگلیسی (توسط ادوارد فیتزجرالد) ترجمه شده است که باعث شهرت بیشتر وی در کشورهای غربی گردیده‌ است.

خیام در حدود سال ۱۱۳۸ در نیشابور (در استان خراسان کنونی) درگذشت. آرامگاه او که در محله کهن شادیاخ در نیشابور قرار دارد، از جاذبه های گردشگری در استان خراسان است.

 

کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی

مشاهیر

شاعران Poets

برآورد کردن

تخمین زدن Estimate Appraise

مبتکر

خلاق Inventive Ingenious

درگذشت

فوت کرد Death Pass away

معادلات

Equations

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول کامل کنید.

خلاق ترجمه شده شاعران درگذشت
تخمین معروف ثبت معادلات

1. خیام نیشابوری  از …………. ایران و یکی از مفاخر بزرگ تاریخ است.

2. زمان تولد عمر خیام در حدود سال‌های ۱۰۵۸ میلادی ………… زده شده ‌است.

3. خیام از شاعران ……………. ایران در دوره سلجوقی است.

4. نام خیام به عنوان ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم …………شده ‌است.

5. خیام شاعری …………… بود.

6. رباعیات خیام اغلب به زبان‌های زنده از جمله انگلیسی ………….. است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   برآورد     شاعرها
  مبتکر    فوت کردن
  مشاهیر    تخمین
  درگذشتن       خلاق

تمرین3: کدام یک از جملات زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد:

الف. خیام ستاره­شناس ایرانی است.

ب. خیام در حل معادلات درجه سوم تبهر داشت.

ج. خیام در کشور انگلیس درگذشت.

د. آرامگاه خیام در خارج از ایران قرار دارد.

تمرین4: درمورد خیام چه می دانید.

Answers


PreviousNext