Persian reading 

شاهنامه فردوسی

shahname

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی که شامل حدود شصت هزار بیت شعر است، از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین حماسه‌های جهان به شمار می رود. فردوسی حدود سی سال برای انتشار آن وقت صرف کرد.

محتوای این شاهکار ادبی، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب است.

این کتاب ادبی ارزشمند به سه بخش اسطوره‌ای (از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون)، پهلوانی (از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم) و تاریخی (از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا فتح ایران توسط اعراب) تقسیم می‌شود.

فردوسی زمانی شاهنامه را سرود که زبان پارسی دچار آشفتگی بود. زمانی که اعراب زبان دانش و ادبیات در ایران را به زبان عربی تغییر داده بودند؛ فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده‌ شدن و احیای زبان پارسی شد.

شاهنامه بزرگ‌ترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته و به بیشتر زبان‌های زنده جهان ترجمه شده ‌است.

این کتاب نفوذ بسیاری در ادبیات جهان داشته ‌است و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور هوگو از آن به نیکی یاد کرده‌اند.

   

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

صرف کرد

بکار بردن، هزینه کردن Spending Expend

اسطوره

افسانه، داستان Myth Legend

عهد

زمان، دوره Period Era

قیام

انقلاب، شورش Riot Insurgence

آشفتگی

پریشانی Turmoil Chaos

تقسیم کردن

بخش­ بندی کردن Divide Part

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

پریشانی حاوی منتشر کردن حماسه­ ها
غنی­ ترین تقسیم مورد توجه کلیات

1. شاهنامه …………. حدود شصت هزار بیت شعر است.

2. شاهنامه از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین ………….. جهان به شمار می رود.

3. فردوسی حدود سی سال برای …………… شاهنامه وقت صرف کرد.

4. شاهنامه به سه بخش اسطوره‌ای، پهلوانی و تاریخی …………… می‌شود.

5. شاهنامه بزرگ‌ترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای جهان

………….. قرارگرفته است.

6. فردوسی زمانی شاهنامه را سرود که زبان پارسی دچار ……………. بود.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   قیام      افسانه
   تقسیم       دوره
   اسطوره       شورش
   عهد       بخش­ بندی

تمرین3: کدامیک از جملات زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد:

الف. شاهنامه فردوسی شامل حدود شصت هزار بیت شعر است.

ب. فردوسی حدود سی سال برای انتشار آن وقت صرف کرد.

ج. محتوای شاهنامه شامل غزلیات زیبا می­ باشد.

د. شاعران بزرگی مانند گوته از شاهنامه الهام گرفته ­اند.

 

تمرین4: درمورد فردوسی چه می ­دانید.

 

Answers


Previous
Next