Farsi reading 

تخت جمشید

takht jamshid

تخت جمشید (که با نام های پارسه، پرسپولیس، هزارستون و یا چهل منار نیز شناخته می شود) در شمال استان فارس (در پنجاه کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز) قرار دارد.

تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان بسیار دور، پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده ‌است.

در این شهر باستانی مکانی وجود داشت که در دوران زمامداری پادشاهان قدیم برای برگزاری مراسم آیینی و جشن‌ها به ویژه جشن نوروز بوده است.

بنیانگذار تخت جمشید، داریوش بزرگ بود. پس از او پسرش خشایارشا و نوه‌اش اردشیر با گسترش این مجموعه، به بزرگی آن افزودند.

بسیاری از اطلاعات کنونی در مورد هخامنشیان و فرهنگ آنها از طریق سنگ نوشته هایی به دست آمده است که در این کاخ‌ها و بر روی دیواره‌ها و لوحه‌های آن حکاکی شده ‌است.

اسکندر مقدونی سردار یونانی در سال سیصد و سی پیش از میلاد مسیح، به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید و بخش عظیمی از کتابها، فرهنگ و هنر هخامنشی را نابود کرد.

با این‌حال ویرانه‌های این مکان هنوز هم در استان فارس برپا است و از جاذبه های گردشگری ایران به شمار می رود.

 

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

تشریفاتی

تجملی Ceremonial Fancy

امپراتوری

پادشاهی، خلافت Imperial Kingdom

زمامداری

سیاستمداری،  پیشوایی Statesmanship Diplomacy

بنیانگذار

بانی، موسس Founder Originator

حکاکی

حک کردن، کنده ­کاری Engraving Carving

برپا بودن

استوار بودن Stable Firm

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب در جدول پر کنید.

مبتکر پادشاهی تشریفاتی قرار دارد
موسس حکاکی نابود پایتخت

 

1. تخت جمشید در شمال استان فارس ……………

2. تخت جمشید پایتخت …………. پادشاهی ایران در زمان هخامنشیان بوده ‌است.

3. در دوران …………. پادشاهان قدیم برای برگزاری جشن‌ها در تخت

جمشید مکانی وجود داشت.

4. …………. تخت جمشید، داریوش بزرگ بود.

5. روی دیوارهای تخت جمشید اطلاعات زیادی ………… شده بود.

6. اسکندر مقدونی بخش عظیمی از فرهنگ و هنر هخامنشی را ……… کرد.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   امپراتوری      کنده ­کاری
   حکاکی      موسس
  تشریفاتی    پادشاهی
بنیانگذار       تجملاتی

تمرین3: کدامیک از موارد درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. تخت جمشید در شمال اصفهان  قرار دارد.

ب. تخت جمشید در گذشته پایتخت ایران بوده است.

ج. در تخت جمشید مکانی برای برگزاری جشن­ ها وجود داشت.

د. دایوش به تخت جمشید حمله و آن را نابود کرد.

تمرین4: درمورد تخت جمشید چه می­ دانید.

Answers


Previous
Next