Farsi reading 

    شهر تاریخی ری

ryy

شهر ری یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و جهان و از شهرهای استان تهران است. تاریخ سکونت در این شهر به سه هزار سال پیش از میلاد برمی‌گردد. در آن زمان اقوام آریایی شهر ری که در زمان خود بزرگترین شهر در جهان بود را راه ­اندازی کردند.

ری در لغت به معنای شهر سلطنتی است. ساکن و اهل ری را رازی می نامیدند.  شهر ری در دوره‌ای پایتخت ایران بوده ‌است.

این شهر اکنون بخشی از شهر تهران و در جنوب آن قرار دارد. فاصله شهر ری تا مرکز شهر تهران کمتر از چهارده کیلومتر است.

ری منطقه ای باستانی در تهران است که دارای آثار تاریخی و مکان‌های دیدنی زیادی است. قدمت طولانی و سابقه کهن شهر ری و آثار تاریخی ارزشمند آن مانند باروی ری برین – که مربوط به سده‌های قبل از میلاد است – این شهر را به یکی از قطب های گردشگری استان تهران تبدیل کرده است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

راه­اندازی کردن

ایجاد کردن، تاسیس کردن Establish Institute

سکونت

اقامت، منزل Residence Dwelling

سلطنتی

پادشاهی، امپراتوری Royal Regnal

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

تبدیل کهن ­ترین راه ­اندازی سلطنتی
ساختمان می­ گفتند اقامت ویران

1. شهر ری از ………………. شهرهای ایران و جهان است.

2. تاریخ …………….. در این شهر به سه هزار سال پیش از میلاد

برمی‌گردد.

3. اقوام آریایی شهر ری را ……………. کردند.

4. ری در لغت به معنای شهر …………….. است.

5. سابقه شهر ری آن را به یکی از مناطق گردشگری استان تهران …………

کرده است.

6. ساکن و اهل ری را رازی ……………

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

 سلطنتی      اقامت
  تاسیس کردن       کهن
   قدیمی    پادشاهی
  سکونت      راه­اندازی

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. سکونت در این شهر به پانصد سال پیش برمی‌گردد.

ب. اقوام آریایی شهر ری را ساختند.

ج. شهر ری پایتخت ایران است.

د. یکی از شهرای بزرگ در جهان ری می­ باشد.

تمرین4: درمورد شهر ری چه می­ دانید.

Answers


Previous
Next