Farsi reading 

قلعه فلک الافلاک

ghale

قلعه فلک الافلاک یکی از معروف¬ترین مکان¬های تاریخی و گردشگری در ایران است. این بنای تاریخی در بالای تپه‌ای باستانی و در مرکز شهر خرم‌آباد واقع شده است. 

از تاریخ ساخت قلعه فلک الافلاک و بانی آن، اطلاعات دقیقی درستی در دست نیست اما بر اساس مدارک موجود، بنای اولیه این قلعه به زمان شاپور اول ساسانی در قرن سوم میلادی برمی گردد.

این بنا بر فراز صخره‌های سنگی قرار گرفته و به دره تاریخی خرم‌آباد اشراف کامل دارد. از دامنه شمالی تپّه چشمه¬ای پرآب به نام چشمه گلستان جاری شده است. نام «فلک الافلاک» (به معنای سپهر سپهران)، نامی است که از دوره قاجاریه برای این قلعه در نظر گرفته شده است.

هم¬اکنون قلعه فلک الافلاک به «موزه فلک الافلاک» تغییر نام داده است، و این موزه شامل بخش‌های مردم‌شناسی، هنرهای سنتی و باستان‌شناسی می‌شود.

در موزه مردم‌شناسی، عکس‌ها و مدل‌های کوچک و بزرگ مختلفی از شیوه‌ها و رسوم گوناگون زندگی مردان و زنان عشایر و روستای استان لرستان به نمایش گذاشته شده است.

از دیگر آثار دیدنی این موزه در بخش مردم‌شناسی، سنگ قبرهای اهالی منطقه است که با دیگر نواحی ایران تفاوت دارد. در بخش باستان‌شناسی موزه تعداد زیادی اشیای باارزش سفالی و سنگی متعلق به هزاره‌های پیش از میلاد به نمایش گذاشته شده است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

مردم­ شناسی  

–   Anthropology

بانی

موسس، بنیانگذار Originator

باستان­ شناسی  

–   Archaeology Founder

جاری شدن

روان شدن Gush Trill

مجاورت

نزدیکی، همسایگی Nearness Proximity

دژ

قلعه Fort

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

جاذبه­ های باستان­ شناسی مردم ­شناسی سنتی
قلعه اشراف موسس گشایش

1. قلعه فلک الافلاک یکی از مشهورترین ……………. تاریخی استان

لرستان است.

2. از تاریخ ساخت قلعه فلک الافلاک و …………… آن، اطلاعات دقیقی در

دست نیست.

3. از …………. فلک الافلاک به عنوان مرکز حکومتی و نظامی استفاده

می شد.

4. از ویژگی‌های اصلی قلعه قرارگیری بر فراز صخره‌های سنگی و

…………… کامل آن به دره تاریخی خرم‌آباد است.

5. از آثار دیدنی این موزه در بخش …………..، سنگ قبرهای اهالی منطقه

است.

6. در تالار ……………… موزه تعداد زیادی اشیای ارزشمند مفرغی، سفالی

و سنگی وجود دارد.

تمرین2: به سوال¬های زیر پاسخ دهید.

1. قلعه فلک الافلاک در کدام استان قرار دارد؟

2. ارتفاع بلندترین دیوار قلعه تا سطح تپه چقدر است؟

3. نام «فلک الافلاک» از چه دورانی برای قلعه درنظر گرفته شده است؟

4. موزه فلک الافلاک شامل چه بخش¬های است؟

تمرین3: کدامیک از عبارت¬های زیر درمورد متن صحیح یا غلط می باشد.

الف. قلعه فلک الافلاک در شمال شهر خرم آباد قرار دارد.

ب. شهر شاپورخواست ویران شده است.

ج. از ویژگی های قلعه جاری شدن چشمه پرآب گلستان از دامنه شمالی تپه است.

د. بنای قلعه در طول تاریخ بدون تغییر باقی مانده است.

تمرین4: درمورد قلعه فلک الافلاک چه می دانید.

Answers

تمرین1:    1. جاذبه­ های     2. موسس      3. قلعه    4. اشراف      5. مردم­شناسی    6. باستان­شناسی

تمرین2:  1. لرستان     2. 23 متر   3. از دوران قاجار   4.   شامل بخش‌های مردم‌شناسی،

هنرهای سنتی و باستان‌شناسی می‌شود.

تمرین3:  الف. غ            ب. ص              ج. ص                  د. غ

PreviousNext