200 Most Common Persian Verbs


داد زَدَن

/dâd zadan/

Shout Bawl

مُتَرادِفِ فارسی:  فَریاد زَدَن

مُتَضادِ فارسی: سُکوت کَردَن

:صَرف

گُذَشتِه: داد زَدم – داد زدی – داد زَد – داد زَدیم – داد زَدید – داد زَدَند

حال: داد می ­زَنَم – داد می ­زَنی – داد می ­زَنَد – داد می­ زَنیم – داد می ­زَنید – داد می ­زَنَند

 

:مِثال

.او داد زَد تا حَرفَش را گوش کُنیم

.مَن موقِعِ دَعوا داد زَدَم

.رَئیس سَرِ کارمَندَش داد زَد


 

PreviousNext