Persian reading 

برج آزادی

Azadi tower

برج آزادی یکی از نمادهای شهر تهران است که بیش از چهل سال پیش توسط معمار ایرانی، حسین امانت، با نام برج شهیاد آریامهر برای یادبود جشن‌های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران طراحی و ساخته شد.

میدان آزادی که برج آزادی در آن قرار دارد، بزرگترین میدان شهر تهران است که در بخش غربی آن جای گرفته است.

برج شهیاد، پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی به نام «برج آزادی» معروف گردیده ‌است. این برج در ایران، نمونه‌ای از نماد و نشانه‌های شهری است که معماری منحصربه فرد، آن را به نمادی زیبا به لحاظ معماری تبدیل نمود.

این بنای زیبای سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین برج آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه و موزه قرار دارد.

طول این بنا ۶۳ متر و ارتفاع آن از سطح زمین ۴۵ متر است. در ساخت برج آزادی چهل و شش هزار قطعه سنگ بریده و پرداخت شده به کار رفته ‌است.

     

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

یادبود

یادواره Commemoration Memorial

طراحی کردن

کشیدن Design Draw

منحصربفرد

خاص، ویژه Unique Sole

نگارخانه

نقاش­خانه، نگارستان Gallery

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول کنید.

تبدیل یادواره نمادها قرار گرفته
شامل شناخته معتبر ساخت

1. برج آزادی یکی از ………… شهر تهران است.

2. برج آزادی برای ………… جشن‌های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی

ایران طراحی و ساخته شد.

3. معماری منحصربه فرد برج آزادی، آن را به نمادی زیبا به لحاظ معماری

……….. کرده است.

4. در …………. برج آزادی چهل و شش هزار قطعه سنگ به کار رفته ‌است.

5. برج آزادی، قبل از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی رخ داد به نام برج

شهیاد ………… می­­ شد.

6. بنای زیبای برج آزادی …………. سه طبقه ، چهار آسانسور، دو راه پله و

۲۸۶ پلکان است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  نگارخانه       یادواره
   منحصربفرد       کشیدن
  یادبود      نقاش ­خانه
   طراحی کردن      خاص

تمرین3: کدامیک از عبارات زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. برج آزادی بیش از چهل سال پیش توسط معمار آمریکای ساخته شد.

ب. برج آزادی برای یادبود جشن‌های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران

طراحی و ساخته شد.

ج. برج آزادی بعد از انقلاب به برج شهیاد نامگذاری شد.

د. میدان آزادی بزرگترین میدان شهر تهران است.

تمرین4: درمورد برج آزادی چه می ­دانید.

Answers

تمرین1:  1. نمادهای    2. یادواره    3. معتبر    4. ساخت    4. شناخته    5. شامل

تمرین2:     نگارخانه = نقاش­خانه ،     منحصربفرد = خاص ،    یادبود = یادواره ،   طراحی کردن = کشیدن

تمرین3:  الف. غ      ب. ص       ج. غ       د. غ

PreviousNext