Farsi reading

قلّه توچال

  tochal

توچال قلّه‌ای در شمال تهران و به ارتفاع ۳۹۶۲ متر می‌باشد که بخشی از دامنه رشته‌کوه‌های البرز است. دامنه جنوبی توچال مجاور با شهر تهران و قله آن مشرف به این شهر است.

قلّه توچال، به دلیل نزدیکی به تهران، همواره شمار زیادی صعودکننده دارد. مردم بسیاری به ویژه در تعطیلات آخر هفته برای گردش و تفریح و ورزش به قله توچال می روند.

بسیاری با کوه پیمایی چند ساعته خود را به این قله زیبا می رسانند. برخی هم با تله کابین که هفت ایستگاه دارد و آخرین ایستگاه نزدیک قله توچال هست، خود را به این مکان دیدنی می رسانند.

تله‌کابین توچال دارای سه خط اصلی و یک خط اسکی می‌باشد. روی هم رفته درازای سه خط اصلی تله کابین نزدیک به ۷۵۰۰ متر می‌باشد که در میان تله کابین‌های تعبیه شده در دنیا، یکی از طولانی‌ترین خطوط تله کابین پیوسته به شمار می‌رود.

صعود به قله توچال از مسیرهای مختلفی امکان‌پذیر است. در طول مسیر تابلوهایی برای راهنمایی کوه پیمایان نصب گردیده و توضیحاتی در مورد آن منطقه و مسیرهای پیش رو داده شده است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

مشرف

بلند، ناظر Overlooking Dominant

تعبیه شده

نصب شده Installation Embed

امکانپذیر

ممکن، مقدور   Possible Feasible

روی­هم رفته

مجموعا، جمعا Collection Set

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

کوه­پیمایی مجموع قسمتی نصب شده
تابلوهایی صعود کننده مشرف ساخته شده

   

1. قلّه توچال، به خاطر نزدیکی به شهر تهران ……….. زیادی دارد.

2. قله توچال ………… به شهر تهران است که بخشی از دامنه رشته کوه­

البرز است.

3. یکی از تفریحات مردم تهران  …………. در مسیر توچال است.

4. تله کابین ­های ………… در توچال یکی از طولانی­ترین تله کابین ­ها در

دنیا می باشد.

5. در طول مسیر قله توچال ………… برای راهنمایی کوه پیمایان نصب

گردیده است.

6. ………….. سه خط اصلی تله کابین نزدیک به ۷۵۰۰ متر می‌باشد.

 

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   نصب   مقدور
   مشرف       جمعاً
   روی­هم رفته      تعبیه
 امکانپذیر       ناظر

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. قله توچال در شمال تهران می‌باشد و بخشی از دامنه رشته‌کوه‌های البرز است.

ب.  قله توچال به علت فاصله از تهران صعودکننده کمی دارد.

ج. توچال دارای سه خط تله­کابین می باشد.

د. تله کابین توچال طولانی­ترین تله کابین در جهان می ­­باشد.

 

تمرین4: درمورد قله توچال چه می ­دانید.

Answers

تمرین1:  1. صعود کننده   2. مشرف     3. کوه­پیمایی     4. نصب شده      5. تابلوهایی     6. مجموع

تمرین2:     نصب =ت عبیه ،      مشرف = ناظر ،      روی­هم رفته = جمعاً ،    امکانپذیر = مقدور

تمرین3:   الف. ص     ب. غ      ج. ص      د. ص

PreviousNext