Farsi reading 

دربند

دربند

دَربَند، یکی از محله‌های بسیار زیبا در شمال تهران است. محله دربند از مناطق خنک و گردشگری تهران است.

دربند در ارتفاع ۱۷۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته و شروع یکی از راه‌های اصلی صعود کوهنوردان به کوه های البرز است. بسیاری از کوهنوردان برای صعود به قله توچال حرکت خود را از دربند شروع می کنند.

خیابان دربند از خیابان های دیدنی در شمال تهران است که همه روزه پذیرای هزاران شهروند تهرانی یا میهمان های خارجی و شهرستانی است. رستوران ها و کافه های زیادی در محله دربند وجود دارد.

تندیس کوهنورد که از تندیس های معروف تهران است در میدان سربند در محله دربند قرار دارد.

رودی به نام رودخانه دربند از میان دهکده دربند می‌گذرد که جلوه ای جذاب به این منطقه می بخشد.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

پذیرا

پیشواز، پذیرنده Receptive Merry

تندیس

مجسمه، پیکره Figure Sculpture

دهکده

روستا، آبادی Village Hamlet

جلوه

ظاهر، نمود Effects Appearance

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

پذیرنده نصب می ­کنند محلات گردشگری
ایجاد بنا شده قرار دارد آغاز می­ کنند

1. دَربَند، یکی از …………… بسیار زیبا در شمال تهران است.

2. محله دربند از مناطق …………… تهران است.

3. برخی از کوهنوردان برای صعود به قله توچال حرکت خود را از دربند …………

4. خیابان دربند همه روزه ………… هزاران شهروند تهرانی یا میهمان های

خارجی است.

5. در کوه دربند رستوران ها و کافه های بسیاری …………… شده است.

6. یکی از مجسمه­ های معروف شهر تهران بنام مجسمه کوهنورد در محله

دربند ………….

 

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

  جلوه     مجسمه
   پذیرا      روستا
   تندیس       نمود
   دهکده      پذیرنده

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در متن صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. دربند در مرکز شهر تهران واقع شده است.

ب. تندیس کوهنورد در قله توچال در تهران قرار دارد.

ج. رودخانه دربند از میان دهکده دربند عبور می ­کند.

د. دربند در کنار سواحل دریای شمال قرار دارد.

 

تمرین4: درمورد دربند چه می ­دانید.

Answers

تمرین1:  1. محلات   2. گردشگری      3 . آغاز می ­کنند       4. پذیرای        5. بنا        6. قرار دارد

تمرین2:    جلوه = نمود ،          پذیرا = پذیرنده ،         تندیس = مجسمه ،          دهکد ه= روستا

تمرین3:  الف. غ          ب. غ        ج. ص       د. غ

PreviousNext