هنر و صنایع دستی ایران

honar


هنر ایران یکی از غنی‌ترین میراث هنری در تاریخ جهان است و دربرگیرنده بسیاری از رشته ها از جمله معماری، نقاشی، سفالگری، موسیقی و خوشنویسی می‌باشد.

یکی از مظاهر تاریخی ایران که بازگو کننده ی هویت و ذوق و هنر ایرانیان می باشد، صنایع دستی است. صنايع دستى ايران جلوه اى از هنر، فرهنگ و تمدن كهن اين سرزمين است.

هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران نشان دهنده ویژگیها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است که بخشی یا همه مراحل تولید آن با دست انجام می شود. این هنر جزیی از فرهنگ ایران و یادگار ارزشمندی از گذشتگان این سرزمین است.

بسیاری از گردشگران خارجی و ایرانی صنایع دستی مناطق مختلف ایران را به عنوان سوغات آن منطقه می خرند و به عنوان یادگاری نگهداری می کنند.


کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی
دربرگیرنده شامل، حاوی Covering Contains
بازگو کننده دوباره گفتن، بیان­ کننده Repetition Restatement
نشان­ دهنده دلات کننده، نشانگر Indicative Illustrative
یادگاری Memento Keepsake
سوغات هدیه، تحفه Souvenir Gift

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

صنایع دستی بیان­ کننده میراث یادگار
گردشگران نشانگر سوغات شامل
  1. هنر ایران یکی از غنی‌ترین ………… هنری در تاریخ جهان است.
  2. هنر ایرانی ……………. بسیاری از رشته ها از جمله معماری، نقاشی، سفالگری، موسیقی و خوشنویسی می‌باشد.
  3. یکی از مظاهر تاریخی ایران که ……………… هویت و ذوق و هنر ایرانیان می باشد، صنایع دستی است.
  4. هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران ………………… ویژگیها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است.
  5. صنایع دستی جزیی از فرهنگ ایران و …………… ارزشمندی از گذشتگان این سرزمین است.
  6. بسیاری از گردشگران صنایع دستی مناطق مختلف ایران را به عنوان …………. آن منطقه می خرند و به عنوان یادگاری نگهداری می کنند.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   نشان­ دهنده     تحفه
   بازگو­کننده     حاوی
   سوغات     بیان­ کننده
   دربرگیرنده      نشانگر

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. هنر ایرانی فقط شامل سفالگری، موسیقی، نقاشی و خوشنویسی می­ شود.

ب. صنایع دستی ایران یادگار گذشتگان آنهاست.

ج. صنایع دستی ایران نشان دهنده ویژگیهای هنری مردم معاصر ایران است.

د. هنر ایرانی جدیدترین هنر در جهان است.


تمرین4: درمورد صنایع دستی ایران چه می ­دانید.


Answers

تمرین1:  1. میراث         2. شامل        3. نشانگر        4. بیان کننده         5. یادگار          6. سوغات

تمرین2:  نشان دهنده = نشانگر ،       بازگو کننده = بیان کننده ،           سوغات = تحفه ،          دربرگیرند ه= حاوی

تمرین3:  الف. غ       ب. ص        ج. غ            د. غ


PreviousNext