persian reading 

     قالی ها و فرش های ایرانی

ghali


قالی ها و فرش های ایرانی از معروفترین قالی ها و فرش های جهان هستند. قالي و در کل فرش به علت کاربردي و تزئيني بودنش از ساليان دور مورد توجه اقوام گوناگون ایرانی بوده است.

قدیمی‌ترین نمونه قالی ایرانی که قالیچه‌ای با نقوش اصیل هخامنشی است، قالی پازیریک نامیده می‌شود که در محلی با همین نام در مغولستان پیدا شده است. این قالیچه از دست‌بافت‌های اقوام پارت‌ و یا ماد در بیش از سه هزار سال پیش است.

قالی ایرانی از دیرباز معروف و مورد استفاده کشورهای دیگر نیز بوده است. از هزار و پانصد سال پیش فرش های پشمی ایرانی به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می شده است. فرش معروف بهارستان در کاخ تیسفون نیز به خاطر شکوهش بازتاب گسترده‌ای در ادبیات داشته‌است.

از جمله با سابقه ترین مناطق و شهرهای دارای قدمت بافندگی قالی و فرش که دارای شهرت جهانی هستند، می توان به آذربایجان، اصفهان، خراسان و کرمان اشاره کرد.

 


کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

کاربردی

عملی Applied Operational

تزئینی

دکوری Ornamental Decorative

مورد توجه

مورد نظر Attractive Noteworthy

دست باف

با دست بافته شده Hand made Handwoven

صادر کردن

بیرون فرستادن Send out Export

بافندگی

نساجی Knitting Weave

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

نساجی مورد توجه معروفترین قدیمی­ ترین
باسابقه­ ترین دست­باف­ ها تزئینی صادر

1. قالی ها و فرش های ایرانی از …………… قالی ها و فرش های جهان

هستند.

2. قالي و فرش به علت کاربردي و تزئيني بودنش از ساليان دور ………..

اقوام گوناگون ایرانی بوده است.

3. ……………… نمونه قالی ایرانی که قالیچه‌ای با نقوش اصیل هخامنشی

است، قالی پازیریک نامیده می‌شود.

4. قالیچه پازبریک از ……………. اقوام پارت‌ و یا ماد در بیش از سه هزار

سال پیش است.

5. قالی ایرانی از هزار و پانصد سال پیش به کشورهای دیگر از جمله چین

………… می شده است.

6. از جمله …………….. مناطق و شهرهای دارای قدمت بافندگی قالی و

فرش می توان به آذربایجان، اصفهان، خراسان و کرمان اشاره کرد.


تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

 کاربردی    بیرون فرستادن
  تزئینی       نساجی
 بافندگی  مورد­نظر
  مورد­توجه   عملی
  صادر کردن    دکوری


.تمرین3: کدامیک از موارد درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد

الف. قالی پازیریک یکی از قالیچه­ های جدید ایرانیست که دارای نقوش اصیل

هخامنشی است.

ب. فرش­های ایرانی از هزار و پانصد سال قبل به کشورهای دیگر فرستاده

می­ شده است.

ج. فرش بهارستان بازتاب گسترده­ای در سراسر جهان داشته است.

د. کرمان و اذربایجان ازجمله شهرهای ایرانی هستند که دارای مهارت بافندگی

هستند.


تمرین4: درمورد قالی و فرش­های ایرانی چه می ­دانید.


Answers

PreviousNext