Farsi reading

خط فارسی

khat farsi


خط فارسی یا الفبای فارسی، خطی است که از آن برای نوشتن زبان فارسی

استفاده می‌شود. این خط تغییر یافته خط عربی است. از خط فارسی پس از

ورود اسلام به ایران برای نگاشتن زبان فارسی استفاده شد.

قدیمی‌ترین نوشته‌هایی که به زبان فارسی وجود دارند به خطی غیر از خط

فارسی نگاشته شده‌اند.

خط فارسی در کشورهای ایران و افغانستان و پاکستان خط رسمی است. این

خط، خط رسمی در کشور تاجیکستان بود که از سال ۱۹۲۸ میلادی به لاتین

و بعد به سیریلیک تغییر یافت.

امروزه در تاجیکستان خط فارسی را خط نیاکان می‌نامند و کوششهایی برای

بازگشت به این خط در این کشور وجود دارد.

اساس الفبای فارسی با الفبای خط عربی یکی است، اما الفبای فارسی دارای

ویژگی‌هایی است که آن را از خطوط عربی متمایز می‌سازد. چهار حرف «چ.

پ، گ. ژ» مختص الفبای فارسی هستند و در زبان عربی وجود ندارند.

علاوه بر این شکل بعضی از حرف ها در الفبای عربی متفاوت است. مثلاً

«ک» فارسی در حالت پایانی یا تنها با سرکش نوشته می‌شود در حالی که

«ک» عربی در این دو حالت بدون سرکش است و یا حرف «ی» در عربی با

دو نقطه در زیر آن «ی» همراه ‌است. تفاوت‌های جزئی دیگری هم وجود

دارد.


 
کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی
استفاده کردن بکار بردن use 
تغییر دادن  دگرگون کردن change 
نگاشتن نوشتن compose
بازگشت برگشت comeback
متمایز ساختن  جدا کردن different

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

کوشش نیاکان تغییر یافته متمایز می سازذ
نگاشتن بازگشتن رسمی بکار بردن

1. خط فارسی ……………… خط عربی است. 

2. از خط فارسی پس از ورود اسلام به ایران ………….. استفاده شد.

3. خط فارسی در کشورهای ایران و افغانستان خط ………… است.

4. در تاجیکستان خط فارسی را خط ………… می‌نامند.

5. تاجیکستان برای بازگشت خط فارسی به کشورش ……….. می­ کند.

6.  ویژگی‌های الفبای فارسی آن را از خطوط عربی ……………….


.تمرین2: کلمات مترادف را بهم وصل کنید

  متمایز ساختن     بکار بردن
   تغییر دادن      نوشتن
  استفاده کردن      دگرگون کردن
  نگاشتن      جدا کردن

تمرین3: کدامیک از عبارات زیر درمورد متن درست یا غلط است.

الف. خط فارسی تغییر یافته خط عربی است.

ب. چهار حرف «چ. پ، گ. ژ» در دو زبان فارسی و عربی مشترک هستند.

ج. قدیمی ­ترین نوشته­ ها در ایران به زبان فارسی است.

د. در تاجیکستان به خط فارسی خط نیاکان می­ گویند.


 تمرین4: درمورد خط فارسی چه می­ دانید.

Answers

تمرین1: تغییر یافته 2. نگاشتن 3. رسمی 4. نیاکان 5. کوشش 6. متمایز می ­کند

تمرین2: متمایز ساختن= جدا کردن ، تغییر دادن=دگرگون کردن ، نگاشتن=نوشتن ، استفاده کردن= بکار بردن

تمرین3:      الف. ص         ب. غ        ج. غ     د. ص

PreviousNext