Farsi reading 

روستای کندوان

kandovan

روستای تاریخی کندوان یکی از سه روستای صخره ای جهان است. این روستا منطقه ای ییلاقی از رشته کوه های سهند است که در استان آذربایجان شرقی، قرار دارد. و تنها روستای صخره ای جهان است که هنور مردم در آن ساکن هستند.

این روستا نمونه ای از همزیستی انسان با طبیعت به شمار می رود. در این روستا چشمه­ های آب معدنی وجود دارد که برای بیماران کلیوی مناسب است. صنایع دستی مانند بافت گلیم و جاجیم و شال­ های رنگین و زیبا نیز یکی از اشتغال­ های زنان کندوان محسوب می ­شود.

روستای کندوان دارای مسجد، حمام، مدرسه و آسیا می­باشد. داخل خانه ها کوچک و ساده اما تمیز است. خانه ها معمولا چند طبقه هستند طبقه اول برای آغل حیوانان تعبیه شده و طبقه دیگر برای سکونت استفاده می ­شود.

 ویژگی زندگی در دل سنگ­ها این است که در تابستان خنک و در زمستان تا حدودی گرم است. روستای کندوان زمستان سرد و طولانی دارد به همین خاطر فصل توریستی آن از بهار شروع شده و تا اوایل پاییز ادامه دارد.

وجود هتل بین­ المللی صخره­ای لاله کندوان که سومین هتل صخره ای در دنیا هست باعث حضور گردشگران خارجی شده است. اتاق­ های هتل در زمستان دارای سیستم گرمایشی از کف و در تابستان به دلیل مطبوع بودن هوا نیاز به سیستم سرمایشی ندارد.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

ییلاق

اقامتگاه تابستانی Summer Country

فراخور

درخور، سزاوار Worthy

Deserving

همزیستی

Coexistence

کلیوی

Kidney

آغل

Cote Home range

تمرین2: جای خالی را با کلمه ­های مناسب داخل جدول پر کنید.

ساکن

جریان

ییلاقی

صخره ه­ای

ویژگی

فراهم­

همزیستی

آهنی

1. روستای کندوان منطقه ای ………. از رشته کوه های سهند است.

2. روستای تاریخی کندوان یکی از سه روستای ……….. جهان است.

3. در روستای کندوان زندگی  …………….. دارد.

4. روستای کندوان نمونه ای از …………. او با طبیعت به شمار می رود.

5. …………. سکونت در دل سنگ ­ها این است که در تابستان خنک و در زمستان تا حدودی گرم می ­ماند.

6. هتل بین المللی صخره ای لاله کندوان شرایط حضورگردشگران  خارجی و داخلی را در بهترین شکل در روستای کندوان ……………. نموده است.

تمرین2: پاسخ سوال­های زیر را با توجه به متن بنویسید.

1.چه چیزی باعث شهرت روستای کندوان شده است؟

2.روستای کندوان در کجا قرار دارد؟

3.صنایع دستی روستای کندوان چیست؟

4.فصل توریستی روستای کندوان چه زمانی است؟

تمرین3: کدام یک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. روستای کندوان تنها روستای صخره­ای جهان است.

ب. چشمه­ های آب روستای کندوان برای بیماران کلیوی مناسب است.

ج. روستای کندوان دارای مدرسه می ­باشد.

د. روستای کندوان دارای هتل بین­ المللی است.

تمرین4: درمورد روستای کندوان چه می­ دانید.

Answers

تمرین1:  1. ییلاقی   2. صخره ه­ای    3. جریان دارد    4 . همزیستی    5. ویژگی     6. فراهم نموده

تمرین2:  1. معماری آن     2. آذربایجان شرقی    3. گلیم ، جاجیم، شال­ های رنگین   4. از بهار تا اوایل پاییز

تمرین3:     1 . غ         2. ص        ج. ص          د. ص


PreviousNext