Farsi reading

پل خواجو

khajo

پل خواجو از بناهای شاه عباس دوم صفوی است که در اصفهان بنا شده‌است. در میانه پل خواجو، ساختمانی مخصوصی که به بیگربیکی شهرت دارد ساخته شده است که برای اقامت موقتی شاه صفوی و خانواده او ایجاد شده بود.

 پل خواجو به خاطر معماری و تزئینات کاشیکاری آن از دیگر پل­های زاینده رود معروفتر است. درازای پل 133 متر و پهنای آن ۱۲ متر است. این پل به خاطر قرار گرفتن در محله خواجو به پل خواجو معروف است.

در میان هریک از دو ضلع شرقی و غربی پل ساختمانی بنا شده که شامل چند اتاق مزین به نقاشی است. این ساختمان که (شاه نشین) نامیده می‌شود در آن دوره جایگاه بزرگان و امیرانی بوده که برای تماشای مسابقات شنا و قایقرانی بر روی دریاچه مصنوعی به این مکان فراخوانده می‌شدند.

 به سخن پروفسور اپهام پوپ و ژان شاردن، پل خواجو ” یک اثر تاریخی، اوج معماری پل فارسی و یکی از جالب ترین پل‌هایی است که وجود دارند … که در آن شرافت، عزت، زیبایی و تفریح و سرگرمی وجود دارد”.

در گوشه‌های ضلع شرقی پل خواجو دو شیرسنگی وجود داردکه ظاهراً نماد سپاهیان بختیاری، محافظ اصفهان و زاینده رود هستند. این پل دارای ۲۴ دهانه‌است که از مکعب‌های به دقت تراش‌خورده ساخته شده است.

خواجو یکی از پل‌هایی است که در تنظیم جریان آب در رودخانه به دلیل وجود دروازه بند یا دریچه در زیر قوس‌هایش نقش داشته است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

طاق سقف Vault Arch
شرافت اصالت، بزرگواری Honor Nobility
عزت سربلندی Esteem Glory
مزین آراسته Ornate Clad
موقتی زودگذر، غیر دائمی Temporary Interim

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های مناسب داخل جدول پر کنید.

تراش ­خورده بناهای موقتی مشهورتر
شرافت طاق مزین نماد

1. پل خواجو از ………….شاه عباس دوم صفوی است که در سال ۱۰۶۰ هجری قمری بنا شده‌است.

2. در میانه پل خواجو، ساختمانی مخصوصی قرار دارد که برای اقامت ………….. شاه صفوی و خانواده او ایجاد شده بود.

3. پل خواجو به خاطر معماری و تزئینات کاشیکاری آن از دیگر پل­ های زاینده رود …………….. است.

4. در میان هریک از دو ضلع شرقی و غربی پل ساختمانی بنا شده که شامل چند اتاق …………… به نقاشی است.

5. دو شیرسنگی در پل خواجو ظاهراً ………… سپاهیان بختیاری اصفهان و زاینده رود هستند.

6. این پل دارای ۲۴ دهانه‌است که از مکعب‌های به دقت …………………… ساخته شده است.

تمرین2: به سوال­های زبر با توجه به متن پاسخ دهید.

  1. به چه علت ساختمانی در میانه پل خواجو بنا شده بود ؟

  2. پل خواجو به چه علت از دیگر پل­های زاینده­رود معروف­تر است؟

  3. علت نامگذاری پلو خواجو به این نام چه بود؟

  4. شیر سنگی­های که در گوشه‌های ضلع شرقی پل خواجو قرار دارند نماد چیست؟

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­باشد؟

الف. پل خواجو در شیراز قرار دارد.

ب. پل خواجو طوالانی­ ترین پل ایران است.

ج. در هریک از دو ضلع شرقی و غربی پل خواجو ساختمانی بنا شده است.

د. خواجو یکی از پل‌هایی است که در تنظیم جریان آب در رودخانه نقش داشته است.

 

تمرین4: درمورد پل­ خواجو چه می ­دانید.

 

Answers

تمرین1:   1. بناهای     2. موقتی      3. مشهورتر       4. مزین     5.  نماد      6. تراش خورده

تمرین2:   1. اقامت موقتی پادشاه         2. به خاطر معماری و تزئینات کاشیکاری آن

   

   3. به خاطر قرار گرفتن در محله خواجو           4. نماد سپاهیان بختیاری

تمرین3:        الف. غ              ب. غ              ج. ص                د. ص


PreviousNext