Farsi reading

باغ ارم

bagh eram

از تاریخ ساخت و بنیان‌گذار اولیه باغ ارم شیراز، اطلاعات مشخصی در دست نیست این باغ در زمان سلجوقیان و آل اینجو در شیراز پا برجا بوده است. در زمان زندیه  هم کریم خان زند در سازندگی و بهسازی این باغ تلاش فراوانی کرد.

در زمان قاجاریه این باغ به مدت ۷۵ سال به دست سران ایل قشقایی افتاد. در این زمان عمارتی در این باغ ساخته شد. اما در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار عمارتی دیگر توسط حسین علی خان نصیر الملک پی­ریزی شد که این عمارت تا کنون پابرجاست.

عمارت وسط، هسته مرکزی این باغ محسوب می‌شود. این بنا از نظر معماری، نقاشی، کاشی­کاری و گچ­بری از شاهکار­های معماری زمان قاجار است .این بنا، از سه طبقه، با تزئینات بسیار تشکیل شده‌است.

باغ ارم تنوع گیاهی بسیار بالایی دارد و گیاهان فراوانی از اقصا نقاط جهان در این باغ کاشته شده است، به صورتی که باغ در قالب یک نمایشگاه از انواع گل‌ها و گیاهان درآمده‌ است. هم ­اکنون نیز این باغ در اختیار دانشگاه شیراز است. باغ گیاه‌شناسی آن در اختیار دانشکده کشاورزی و ساختمان باغ در اختیار دانشکده حقوق قرار دارد.

 در سی‌وپنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو باغ ارم شیراز و هشت باغ دیگر ایرانی در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

پا برجا

استوار Firm Sturdy

بهسازی

Improvement Reform

سران

بزرگان Elders Grandee

اجلاس

جلسه Session Sitting

پی­ریزی

بنیانگذاری Founded  –

 

   

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های مناسب داخل جدول پر کنید.

پابرجا بزرگان بهسازی ایل
محسوب معماری کاشته شده پی­ ریزی

1. کریم خان زند در  ……….  باغ ارم تلاش فراوانی کرد.

2. باغ ارم به مدت ۷۵ سال به دست …………. ایل قشقایی افتاد.

3. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه  قاجار عمارتی توسط حسین علی خان نصیر الملک در باغ ارم  ………… شد.

4. گیاهان بسیاری از اقصا نقاط جهان در این باغ ……….. است.

5. عمارتی در وسط باغ ارم وجود دارد که هسته مرکزی این باغ …………. می‌شود.

6. شیوه ……….. عمارت باغ ارم به سبک زمان قاجاریه است.

 

تمرین2: به سوال­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

  1. بنیانگذار اولیه باغ ارم چه کسی است؟

  2. آیا باغ ارم در یونسکو به ثبت رسیده است؟

  3. چه کسی در سازندگی و بهسازی باغ ارم کوشید؟

  4. معماری بنای باغ ارم چه سبکی است؟

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. باغ ارم در روزگار سلجوقیان و آل اینجو در شیراز استوار بوده است.

ب. عمارت باغ  از نظر معماری، نقاشی، کاشی کاری و گچ بری از شاهکار های معماری زندیه است.

ج. دو طبقه بالایی عمارت باغ دارای ستون‌هایی است که از تخت جمشید الهام گرفته شده‌اند.

د. در حال حاضر این باغ در اختیار دانشگاه شیراز است.

تمرین4: درمورد باغ ارم شیراز چه می دانید.

Answers

تمرین1:    1. بهسازی         2. بزرگان      3. پی ­ریزی       4. کاشته      5. محسوب     6.  معماری

تمرین2:   1. مشخص نیست         2. بلی         3. کریمخان زند          4. سبک زمان قاجار

تمرین3:      الف.  ص          ب.  غ                  ج.  ص                    د.  ص


PreviousNext