Farsi reading

باغ دولت آباد یزد

bagh dolatabad

باغ دولت آباد در شهر یزد قرار دارد و به دستور محمد تقی­خان احداث گردید. باغ دولت آباد شامل ساختمان­ها و حوض­های بسیاری است. در محوطه باغ درخت­های انار، انگور و گل­های فراوانی وجود دارد.

در ساخت بناهای این باغ از سنگ مرمر استفاده شده است. ویژگی مهم باغ وجود ساختمان هشتی و بادگیری به ارتفاع 34 متر است. این بادگیر مرتفع­ترین بادگیر خشتی در جهان است. ازدیگر ویژگی­های این باغ وجود قناتی به طول ۶۵ کیلومتر، آبنماهای زیبا، درختان سرو و کاج و باغچه­های انار و انگور را می­توان نام برد.

این باغ زیبا به دو بخش تقسیم می­شود. بخش داخلی و بخش خارجی. بخش داخلی آن محل سکونت حاکم بوده است. ساختمان بیرونی نیز شامل تالارآئینه، دو بازارچه، دو برج دیدبانی، آب انبار عمومی و دیوانخانه است.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

مرمر

Marble

قنات

کاریز،

آب زیرزمینی

Aqueduct Flume

آب انبار

استخری برای ذخیره آب Cistern Reservoir

تالار

سالن Salon Hall

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های مناسب داخل جدول پر کنید

مرمر

بادگیر

سنگ

ساخته

قنات

تالار

بخش

آب انبار

1. ………… نوعی سنگ برای ساخت ساختمان­ ها است.

2. …………. به معنی آب زیرزمینی است.

3. باغ دولت آباد دارای بلندترین …………….. خشتی دنیا است.

4. باغ دولت آباد به دو …………… تقسیم می ­شود.

5. ……………. به معنی استخر برای ذخیره آب است.

6. باغ زیبای دولت آباد به دستور محمد تقی خان ………….. شد.

تمرین2: به سوال­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

1. باغ دولت آباد در کدام شهر است؟

2. بلندترین بادگیر خشتی جهان در کجا قرار دارد؟

3. آیا باغ دارای باغچه ­های انگور است؟

4. آیا در ساخت بنا از سنگ مرمر استفاده شده بود؟

تمرین3: کدامیک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­باشد.

الف.  باغ دولت آباد بزرگترین باغ در جهان است.

ب. باغ به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شده بود.

ج. باغ دارای قنات بزرگی بود.

د. باغ فقط دای درختان انگور است.

تمرین4: در مورد باغ دولت آباد یزد چه می ­دانید.

Answers


Previous
Next