Farsi reading

بیستون کرمانشاه

bistun

 

سنگ‌نوشته بیستون بزرگترین سنگ‌نوشته جهان و اولین متن ایرانی شناخته شده است. این اثر تاریخی در شهرستان هرسین در نزدیکی شهر کرمانشاه قرار دارد. این سند تاریخی پیروزی داریوش بزرگ را شرح می ­دهد.

محوطه بیستون از آثار ملی ایران است و در سال ۲۰۰۶ در یونسکو به ثبت رسیده است. بیستون به خاطر موقعیت جغرافیایی، همیشه مورد توجه بوده است. و آثاری از هر دوره ای از تاریخ را در خود جای داده است.

مهمترین و معروفترین اثر باستانی در این محوطه، کتیبه داریوش بزرگ می باشد. این کتیبه تاریخی در مورد نخستین سال فرمانروایی داریوش بزرگ است که از زبان خود او نوشته شده است.

این اثر باستانی ما را با  خط میخی پارسی آشنا می­کند و در مورد پوشاک، طرز آرایش سر و صورت، اسلحه­شناسی و اعتقادات مذهبی مردمان ۲۵۰۰ سال پیش در امپراطوری هخامنشیان، اطلاعات مفیدی را ارائه می­ کند.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

شرح دادن

توضیح دادن Explain Describe

اعتقادات

عقاید، باورها Opinions Beliefs

سنگ­نوشته

کتیبه Inscription Cornice

ارائه کردن

نشان دادن Present Show

جای دادن

قرار دادن Put Locate

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های مناسب داخل جدول پر کنید

نوشته کتیبه باورهای نشان دادن
توضیح دادن قرار داده آشنا گذاشته

1. ………. به معنی سنگ­ نوشته است.

2. اعتقادات مردم به معنی …………. مردم است.

3. اطلاعات مفیدی ارائه کردن یعنی اطلاعات مفیدی را ………..

4. کتیبه بیستون ما را با عقاید مردم آن زمان ……….. می­ کند.

5. شرح دادن به معنی …………………. است.

6. کتیبه بیستون آثار تاریخی زیادی در خود …………… است.

تمرین2: به پرسش­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید.

1. کتیبه بیستون در چه سالی در یونسکو ثبت شد؟

2. مهمترین اثر باستانی بیستون چیست؟

3. آیا کتیبه به خط میخی نوشته شده است؟

آیا کتیبه بیستون در مورد پیروزی داریوش بزرگ است؟

تمرین3: کدام یک از موارد زیر در مورد متن صحیح یا غلط می­باشد؟

الف. بیستون در نزدیکی شهر کرمان قرار دارد.

ب. بیستون آخرین متن شناخته شده ایرانی است.

ج. بیستون به خاطر موقعیت جغرافیای مورد توجه بوده است.

د. کتبه بیستون به ما اطلاعات مفیدی می­دهد.

تمرین4: در مورد بیستون کرمانشاه چه می­دانید.

Answers


Previous
Next