200 Most Common Persian Verbs


تَرکیب کَردَن

/tarkib kardan/ 

Constitute – Incorporate

مُتَرادِفِ فارسی: مَخلُوط کَردَن

مُتَضادِ فارسی: جُدا کَردَن

:صَرف

گُذَشتِه: تَرکیب کَردَم – تَرکیب کَردی – تَرکیب کَرد – تَرکیب کَردیم – تَرکیب کَردید – تَرکیب کَردَند

حال: تَرکیب می­ کُنم – تَرکیب می­ کُنی – تَرکیب می­ کُنَد – تَرکیب می ­کُنیم – تَرکیب می ­کُنید – تَرکیب می­ کُنَند

 

:مِثال

.مَن بَرای پُختِ کیک، آرد را با شِکَر تَرکیب کَردَم

.او تَمامِ مَواد را با هَم تَرکیب کَرد

.ما شیر و بِرِنج را دَر غَذایِمان تَرکیب کَردیم


PreviousNext