کوه دماوند

damavand

کوه دَماوَند، از رشته کوه های البرز، کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قله آتشفشانی قاره آسیا است. ارتفاع این کوه به ۵۶۷۱ متر می رسد.

کوه دماوند در قسمت مرکزی رشته‌ کوه البرز در جنوب دریای خزر (دریای کاسپین) قرار دارد. این کوه که از نظر تقسیمات کشوری در استان مازندران واقع شده است که به هنگام صاف و آفتابی ‌بودن هوا، از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین کرانه‌های دریای خزر قابل دیدن است.

از دماوند در اساطیر ایران بسیار یاد شده‌ است و شهرت آن بیش از هر چیز به این سبب است که در شاهنامه فردوسی، ضحاک (پادشاهی ستمگر و اژدهایش) در آن به بند کشیده شد.

در آثار ادبی شعرای دیگر فارسی نیز فراوان از این اسطوره ایران باستان یاد شده است.

کوه دماوند به عنوان «اثر طبیعی ملّی» در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر حفاظت محیط زیست ایران قرار گرفته ‌است.

کلمات کلیدی مترادف فارسی مترادف انگلیسی
آتشفشانی Volcanic
اساطیر اسطوره، افسانه­ ها Mythology Legends
به بند کشیدن زندانی کردن، محصور کردن Immure Incarcerate
حفاظت نگهداری Protection Conservation
کرانه ساحل Beach Coast

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

تقسیمات اساطیر آتشفشانی ساحل
حفاظت شهرت محصور باستان
  1. دماوند بلندترین قله …………. در قاره آسیا است.
  2. از نظر ……………. کشوری در استان مازندران واقع شده است.
  3. قلّه دماوند از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین ……….. دریای خزر قابل دیدن است.
  4. از دماوند در ……………. ایران بسیار یاد شده‌ است.
  5. شهرت قله دماوند بیشتر به علت این است که در شاهنامه فردوسی، ضحاک در آن …………… شد.
  6. کوه دماوند در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر …………. محیط زیست ایران قرار گرفته ‌است.

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   حفاظت      ساحل
   به بند کشیدن       افسانه
   کرانه      نگهداری
   اساطیر     محصور کردن

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می­ باشد.

الف. کوه دماند کوهی است در شمال ایران.

ب. شهرت دماوند به علت به بند کشیدن ضحاک در آن است.

ج. کوه دماوند موجب آسیب به محیط زیست شده است.

د. قله دماوند از کرانه دریای خزر قابل دید است.

تمرین4: درمورد قله دماوند چه می ­دانید.

:answers

تمرین1:      1. آتشفشانی         2. تقسیمات          3. ساحل        4. اساطیر        5. محصور         6. حفاظت

تمرین2:     حفاظت = نگهداری ،             به بند کشیدن = محصور کردن ،            کرانه = ساحل ،            اساطیر = افسانه

تمرین3:    الف. ص        ب. ص         ج. غ          د. ص